Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 399, dům čp. 399

dům čp. 399


 • historický název

  Sklep Miloslava Skácela

 • ulice

  Vinohradská 399

 • charakteristika

  dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  Před rokem 1792 stavba součástí celkem na stavební parcele 42 (viz čp. 398). Po smrti majitelky Johany Hanzeliusové v roce 1792 bylo vlastnictví sklepů rozděleno, větší sklep v Mařatické Dolní hoře (st. parc. 14/3) získala dcera Barbora a menší sklep v mařatické Dolní hoře (parc. č. 14/2) získal syn Ignác Hanzelius. Jemu byl půl achtle vinohradu se sklepem a stavením v ceně 200 zlatých připsáno roku 1819.
  Roku 1824 kupní smlouvou z roku 1819 prodal Ignác Hanzely po své matce Johaně Hanzely zděděný půl achtl vinohradu s lisovnou a sklepem a dolním sádkem v ceně 100 zlatých své manželce Barboře Hanzeliusové, rozené Novákové.
  1832 koupil Jan Seidl z Uherského Hradiště,
  1940-1945 JUDr. Miloslav Skácel,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1792

 • současný stav

  Vinohradní domek ve svahu pod cestou, hloubkově orientovaný, obrácený k potoku. Má od potoka vstup do sklepa s plechovými dvoukřídlovými dveřmi se segmentovým záklenkem. Nad nimi jsou dvě okna horní světnice s dvoukřídlovými šestitabulkovými okny ve dřevěných vyřezávaných šambránových rámech. Po levé straně bočníhoprůčelí běží betonové schody propojující sklep a obytné patro, vzadu jsou vstupní dveře síně. Dům má sedlovou střechu krytou bobrovkou, která je k potoku zvalbená, k cestě s kosenou polovalbou, pod níž jsou v zadním štítě dřevěná dvířka do podstřeší. Za domem jsou komínky sklepa. Na vstup do sklepa navazuje šíje s cihelnou sestupnou valenou klenbou. Za ní je cihelný valený sklep, který má náběhy na lunety. Šíje běží pod domem, sklep navazuje šikmo a je značně dlouhý. Před plechovými vstupními dveřmi do sklepa jsou rozřezané původní dřevěné dveře, které měly klasovité uspořádání. V obytném patře je v síni trámový strop s poměrně subtilními trámy s překládaným záklopem.


 • stavební vývoj

  Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje menší vinohradní domek šikmo orientovaný k cestě, z něj je dochován klasicistní sklep. Předsklepí a nadzemní část domu pochází z 3. čtvrtiny 19. století.


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 398
  Vinohradská 398 dům čp. 1450
  Vinohradská 1450


 • významné osoby

  Barbora Hanzeli
  Ignác Hanzeli
  Johana Hanzeli
  Miloslav Skácel st.


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 12


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019