Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 401, dům čp. 401

dům čp. 401


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 401

 • charakteristika

  vinohradní domek se sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1940-1945 Růžena Bráblíková,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti. Číslo popisné přiděleno v roce 1939.


 • vznik

  před rokem 1873

 • současný stav

  Nadsklepní vinohradní domek, hloubkový jednotrakt. Má patro ustupující oproti sklepní části se střechou přetaženou spočívající na dřevěných sloupcích opírajících se o čelní stěnu předsklepí. Dům má hloubkově
  orientovanou sedlovou střechu s dvoudrážkovou pálenou krytinou. Štít je svisle bedněný s dolním pilovitým ukončením. Levá strana pod štítem je svisle obedněná. Na úrovni sklepa na ose vstupní dveře vodorovně
  bedněné, od nich běží zalamující se vnější schody podél štítové stěny a dále podél bočního průčelí. Předstupující podsíň je obehnána plůtkem dřevěným. Má otevřený podhled s prkenným záklopem.


 • stavební vývoj

  Stavba se na mapách objevuje v roce 1873. Exteriér byl upraven ve třetí
  čtvrtině 20.století.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Domovní seznam 1939-1945"


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 303


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 07. 02. 2019