Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Pod Rochusem 408, Letní domek JUDr. Josefa Seiferta čp. 408

Letní domek JUDr. Josefa Seiferta čp. 408


 • historický název

  Letní domek JUDr. Josefa Seiferta čp. 408

 • ulice

  Pod Rochusem 408

 • charakteristika

  Letní domek s historickým sklepem


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  začátek 21. století

 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1827 Judita Bregflerová z Uherského Hradiště,
  1873 František Petruzzi z Uherského Hradiště,
  1913 JUDr. Josef Seifert,
  1940-1944 Jelena Pechová a Eugenie Seifertová,
  1944-1948 Vladimír Červinka,


 • zajímavosti

  Objekt přestavěn jako víceúčelové zařízení Vinařství Rochůz čp. 1800.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti. Číslo popisné přiděleno koncem třicátých let 20. století.


 • vznik

  před rokem 1827


 • stavební vývoj

  Původně zde stál objekt se sklepem z minimálně klasicistního období, všechny díly sklepa jsou s valenou hloubkově orientovanou klenbou. Pozdější nadsklepní část pak byla postavena v roce 1913 jako letní domek JUDr. Josefa Seiferta podle projektu stavební společnosti Alois Jaroš a spol. z Uherského Hradiště. Stavba byla upravena v roce 1963 (vestavba a přístavba sociálníhozařízení a znehodnocující typové výplně). Počátkem 21. století se vila dostala do majetku Vinařství Rochůz a byla zásadním způsobem přestavěna a tím dostala nové číslo stavební parcely i číslo popisné.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Vinařství Rochůz s. r. o., Uherské Hradiště
  Pod Rochusem 1800


 • významné osoby

  Alois Jaroš
  Josef Seifert
  Eugenie Seifertová


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 56


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 08. 02. 2019