Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 425, dům čp. 425

dům čp. 425


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 425

 • charakteristika

  vinohradní domek s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  achtl vinohradu mezi Josefem Hájkem a Janem Domincem (dříve fol. 593)
  1723-1738 Jan Vaněk st. z Jarošova,
  1738 bratři Jan Vaněk ml. a Tomáš Vaněk,

  sádek se sklepem od cesty po potok
  1738 Tomáš Vaněk
  1738-1750 Jan Vlachynský,
  1750-1751 vdova Veronika Vlachynská,
  1751-1772 František Vaďura,
  1772 vdova Marie Vaďurová,
  1772-1813 Leopold Ehrmann?,

  Přípis sklepa a sádku pod č. 9 Eleonory Storchové, ležící mezi Vaďurou a Bridlingem
  1813-1820 Eleonora Storchová,
  1820 František Mazůrek,
  1820-1821 Jan Fleischhakel,
  1821-1828 Marie Okřéšková,
  1828 Filip Vodička,
  1828-1850 Františka Zauderová,
  1850-1854 Vincenc a Ludvíka Thonhoferovi,
  1854-1855 Jan Pohl,
  1855-1867 Vincenc Mizera,
  1867 Emílie Nekardová,
  1867-1876 Josef Müller,

  1939-1945 Josef a Antonie Švejcarovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora. Číslo popisné přiděleno koncem třicátých let 20. století.


 • vznik

  1738

 • současný stav

  Hloubkově orientovaný vinohradní domek pod cestou postavený nad sklepem. K cestě se obrací zadním štítovým průčelím, které je členěno trojdílným děleným oknem, po stranách se dvěma okénky, z nichž pravé je slepé. Za domem jsou větrací plechové komínky sklepa. Dům má směrem k potoku v průčelí dole vstup do sklepního patra, nad ním je trojdílné dělené starší okno. Vysoký sokl sklepa je odlišen červenou barvou v omítce. Předsklepí má rovný podhled z traverz a hurdisek. Vlastní sklep s cihelnou valenou, ke komunikaci hloubkově orientovanou klenbou.


 • stavební vývoj

  Původně achtl vinohradu, který byl mnohokrát dělen. V roce 1738 zmiňován sádek se sklepem od cesty po potok, v roce 1814 bouda, která byla rovněž dělena.Vinohradní domek je také zachycen v roce 1827, z něho je dochovaný hodnotný klasicistní sklep. Mapa z roku 1914 zachycuje prováděné změny parcel, resp. vznik stavby na nové st. parc. 481. Uváděný sklep mohl souvist s původním st. parc. 11 nebo st. parc. 10. Dnesní nadsklepní část domu pochází z roku 1940 podle projektu Josefa Hanuse z Mařatic.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 488


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 08. 02. 2019