Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Velehradská třída 218, Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218

Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218


 • historický název

  České gymnázium

 • ulice

  Velehradská třída 218

 • charakteristika

  reprezentativní školní budova s postupně přistavovanými a připojovanými objekty


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Josef Schaniak ml. 1885-1889,
  Město Uherské Hradiště 1889-1920,
  Čs. stát 1920-2000,
  Zlínský kraj 2000-

 • provozovny

  podniková prodejna firmy TOPDOORS s. r. o., Uherské Hradiště-Vésky 2014-

 • firmy a instituce

  České soukromé gymnázium v Uherském Hradišti 1885-1920,
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště 1920-1941,
  Dívčí obecná a měšťanská (střední) škola Uherské Hradiště 1942-1953,
  Soukromá mateřská škola 1885-1919,
  Městská mateřská škola 1919-1934 a 1942-1946,
  Osmiletá střední škola Uherské Hradiště 1953-1961,
  2. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště 1961-1963,
  Střední všeobecně vzdělávací škola Uherské Hradiště 1963-1969,
  Gymnázium Uherské Hradiště 1969-2000,
  Gymnázium Uherské Hradiště, p. o., Velehradská třída 218, od roku 2001,


 • zajímavosti

  Novostavba tělocvičny získala ocenění Dům roku 1999


 • poznámka

  Popis a historie budov čp. 682 a čp. 683, připojené ke gymnáziu v roce 1999, a budovy čp. 875, připojená v roce 2014, jsou zpracovány samostatně.


 • vznik

  1885


 • stavební vývoj

  Honosnou budovu českého gymnázia (stará budova) vybudoval v letech 1884-1885 na svoje náklady stavitel Josef Schaniak a za roční činži 3 500 zlatých ji pronajal městu Uherské Hradiště. Stavba byla umístěna v původním barokním bastionu Karel na parcele č. 272. Politické změny na konci osmdesátých let pak umožnily, aby město celý školní areál odkoupilo za 55 000 zlatých.
  Souběžně se stavbou gymnázia byla na stejné parcele zbudována menší stavba (tzv. domeček), kde byla v letech 1885-1919 umístěna česká soukromá mateřská škola. V pozdějších dobách pak sloužila různým potřebám školy (kreslírna apod.), v současnosti je využívána jako zkoušková místnost gymanziálních hudebních těles, připadně pronajímána. Součástí původní stavby byly ještě tři kůlny, snad ještě z dřívější doby, které po úpravách slouží jako sklady a garáže.
  V letech 1978-1981 byla školní budova rozšířena v prostorách bývalých tenisových kurtů přístavbou školního pavilonu, který byl slavnostně otevřen na začátku školního roku 1981/1982. Jednalo se o moderní budovu se 14 učebnami ve třech podlažích, s reprezentativní vstupní halou, oddělenou od rušné Velehradské třídy clonovým objektem, v němž se nacházely šatny a školní jídelna. Součástí stavby byla i nová kotelna. Z haly v přízemí byl umožněn přístup do ředitelny a kanceláří školy, proto byla nová budova nazvána hlavní. Samotný objekt byl krčkem propojen se starou budovou. Po roce 2000 byla školní jídelna v dosavadních prostorách zrušena a místnosti využity pro výuku výtvarné výchovy. Umístění šaten sice zůstalo, ale prošlo modernizací a zrušením tzv. klecí. Škola také umožnila bezbariérový přístup.
  Nové potřeby gymnázia po roce 1990, zejména vybudování sportovní haly, která by nahradila starou školní tělocvičnu, byly naplněny na přelomu nového tisíciletí. Stalo se tak především zásluhou získání tří dosud samostatných sousedních domů (čp. 875, čp. 682 a čp. 683). Po roce 1995 byla především zakoupena budova dílen ÚLUV (čp. 875) s pozemkem u řeky Moravy, na němž se začalo se stavbou moderní tělocvičny s kompletním sociálním zázemím a propojením na hlavní budovu. Studii stavby vytvořila Ing. Hana Matysíková, projekt zpracovala firma Hutní projekt Frýdek-Místek v čele s Ing. Jaromírem Křižánkem, stavbu, která trvala něco málo přes rok, prováděla firma PaPP s. r. o. Uherské Hradiště. Slavnostní otevření se uskutečnílo 1.9.1999. Na vybudování tělocvičny navázala komplexní rekonstrukce budovy bývalého ÚLUV, v níž byly zřízeny kmenové třídy nižšího gymnázia, dále učebny výpočetní techniky, jazykové učebny, kabinety pro vyučující, školní knihovna a byt pro správce školního areálu.
  Posledním investičně-stavebním počinem bylo získání a úprava navazujících výrobních a prodejních objektů firmy Keramos (čp. 682 a čp. 683), respektive prodejny a servisu vozidel Citroën UH CAR s.r.o. Ty získalo gymnázium 20.4.2012 koupí od Fast-Motor, s. r. o., a po jejich úpravách a propojení se stávajícím areálem v nich byly od roku 2014 umístěny školní kuchyně a učitelská a žákovská jídelna. Zbývající prostory pak posloužily jednak jako byty pro zaměstnance školy, jednat jsou pronajímány ke komerčním účelům.


 • obrazy

  img0074.jpg img0043.jpg img0084.jpg img0100.jpg img0500.jpg img0493.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Staré tenisové hřiště
  Velehradská třída ředitelství a dílny ÚLUV
  Velehradská třída 875 ÚLUV
  Velehradská třída 683 ÚLUV
  Velehradská třída 682


 • školy

  České soukromé gymnázium Uherské Hradiště
  Mateřská škola (česká) Uherské Hradiště
  České státní gymnázium Uherské Hradiště
  Městská mateřská škola Uherské Hradiště
  Čs. státní reálné gymnázium Uherské Hradiště

  další školy (8)...


 • významné osoby

  Josef Schaniak ml.


 • objekty

  1. světová válka
  pamětní deska: Pamětní deska legionářů-studentů gymnázia


 • události

  22. 9. 2018
  Opětovné odhalení pamětní desky padlým legionářům - studentům gymnázia 9. 9. 2000
  Předání ocenění Dům roku 1999 10. 9. 1938
  Odhalení pamětní desky legionářům


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 06. 03. 2018

Budova Českého gymnázia na přelomu 19. a 20. století. (SM UH)