Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Františkánská, Velehradská třída 124, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské HradištěAktualizováno: 30. 01. 2019

Podoba průčelí františkánského kláštera před požárem roku 1894 (SOkA UH, Sbírka foto)