Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Komenského náměstí 350, Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350

Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350Aktualizováno: 20. 02. 2021

Budova školy na Komenského nám. čp. 350. (SOkA UH, fond ONV UH, inv. č.  1018, karton 1997)