Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 78, Orlovna

Orlovna


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 78

 • ulice

  Mariánské náměstí 78

 • charakteristika

  dům s restaurací, divadelním sálem a ubytovnou


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1620 dům po Florianu Wegnossovi koupil Jan Český, vdova Eva 1644 prodala cisařskému výběrčímu Fridrichu Sachsovi, ten 1667 prodal Filipu Jakubovi Widemanovi, r. 1689 vlastnila jeho vdova Ludmila;
  1693 Samuel František Střech, r. 1721 jeho zeť Jan František Miller,
  1745 pro velké dluhy prodán Ignáci Smejkalovi za 500 zl. r. (nebylo lepšího kupce na vzácný dům), r. 1794 dědici,
  1817 koupil v dražbě barvíř Filip Meixner, r. 1830 jeho dcera Kristina, později ovdovělá Breitenbachová,
  1864 Salomon Glaser,
  1881 Ignác a Amálie Braunerovi,
  1895 Jan Gabriel,
  1918 Petr Cigoš,
  1927 Jednota Orla československého,
  1950 Československá obec sokolská,
  1955 ROH,
  1992 Tělovýchovná jednota Orel - restituce,

 • provozovny

  S domem bylo spojeno právo vařit pivo a pálit kořalku a rovněž nalévat pivo, víno a kořalku, které v letech 1897-1920 provozoval Jan Gabriel prostřednictvím nájemců Josefa Dostálka 1907-1912, Josefa Svobody 1910-1912 a Karla Zedníčka 1912-1920. K výčepu přibylo v roce 1910 vyvařování pokrmů a podávání teplých nápojů.
  Spolek Jednota Orla československého, který se stal majitelem domu v roce 1927 usiloval o uznání práva výčepu (dosud měl udělenu hostinskou koncesi jako právo osobní), avšak nebylo mu vyhověno. Hostinec provozoval prostřednictvím nájemců již od října 1927 pod označením Lidový dům. Od roku 1933 byl nájemcem Bedřich Žallmann, předtím Stanislav Valík.
  Za jednoho z nájemců byl zde zjištěn přestupek zdravotních předpisů, a sice že "používá k živnostenskému výčepu tlakostroje, do nějž se přivádí vzduch potrubím, jež je vyústěno v přízemí u stropu. Do téže chodby ústí také otevřená okénka záchodů, takže zápach ze záchodů unikající je tlakostrojem čerpán do čepovaného piva.“
  V letech 1943-1945 na Orlovnu dohlížel jako tzv. Treuhänder Emil Turnwald z Prahy a správcem byl Vítězslav Rohan.
  V dubnu 1948 byla na návrh Akčního výboru hostinská koncese jednotě Orla odňata údajně proto, „že i přes obrodu NF se vedou v uvedeném podniku pomlouvačné řeči proti lidové demokracii“. Dosavadní nájemce Bedřich Žallman usiloval o udělení koncese pro svou osobu, avšak jeho opakované žádosti zamítl s konečnou platností tehdejší KNV v Gottwaldově, neboť zřízení živnosti není „z důvodu veřejného zájmu a pro plnění pětiletého plánu nutné“.
  Další živnosti:
  Antonín Jurečka - košikářství 1898-1902,
  Jiří Dvořák (recte Mukenšnábl) - fotograf, prodej fotopotřeb 1903-1908,
  Karel Kuča - krejčovství 1906-1941, pak v čp.147
  Emilie Eisnerová - krupařství s prodejem cukru a kávy 1907-1927,
  Prodejna nábytku KASVO - asi od 1991 do r. 1993,
  firma SUPRO - prodej vozů Peugeot (do r. 1993),
  obchod s koženou galanterií a obuví (od r. 1993),
  asi od 1999 cukrárna U Budařů.

 • firmy a instituce

  Sál Orlovny v roce 1945 užíval MNV, 2 místnosti Hospodářská skupina pro maloobchod, 1946 dva pokoje krajský sekretariát ČSL.
  1959 sídlem Závodního klubu Strojíren první pětiletky (od 1963 Sdružený závodní klub),
  Městské kulturní středisko 1978-1989


 • vznik

  před rokem 1771


 • stavební vývoj

  1896 adaptace obilního skladiště ve dvoře na komory a byty a přístavba prvního patra (stavitel Petr Loserth),
  různé úpravy v letech 1919–1938, 1964 nástavba přísálí, kde zřízeny 3 klubovny,
  1998–1999 rekonstrukce budovy (slavnostně otevřena 25. 9. 1999).


 • obrazy

  img0389.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Josef Pánek
  Alois Prillinger
  Johana Prillingerová
  Josefa Prillingerová
  Josef Svoboda

  další významné osoby (1)...


 • objekty

  2. světová válka
  pamětní deska: Pamětní deska obětí nacismu - členů Orla


 • události

  11. 4. 2016
  Založeno zařízení hospicové a paliativní péče (PAHOP)
  původní sídlo zařízení, po nějaké době změna sídla na Palackého nám. 293.
  23. 1. 2000
  Otevření Hoffmannova divadla


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 05. 01. 2021

Domy čp. 78 (Orlovna) a 79 na Mariánském náměstí v 70. letech 20. století. (SM UH)