Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Nová Cesta 190, domek čp. 190

domek čp. 190


 • historický název

  domek čp. 190

 • ulice

  Nová Cesta 190

 • charakteristika

  rodinný domek


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  druhá polovina 20. století

 • území

  Jarošov

 • majitelé

  1910 Ignác a Josef Braunovi,
  1921 Jarošovský pivovar, a. s.,

 • obyvatelé

  Jiří Spiegel, zaměstnanec pivovaru (1910), Antonín Brádle (1921), Vilém Skála, Mikuláš Kanner, Josef Procházka, František Zúbek (1930),


 • poznámka

  Poloha domu není známa.


 • vznik

  mezi léty 1900-1910


 • stavební vývoj

  Pro své zaměstnance postavili majitelé Jarošovského pivovaru na staré staveb. parc. 76/2. Po zboření domu číslo popisné zaniklo.


 • prameny, literatura


 • stavby

  pivovar
  Pivovarská 1


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 26. 05. 2019