Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Hradební 189, Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350

Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. čp. 350


 • historický název

  Měšťanská beseda

 • ulice

  Hradební 189

 • charakteristika

  historická spolková budova


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Spolek Měšťanská beseda 1871-1950
  Čs. stát 1950-1992
  Český stát 1993-2000
  Město Uherské Hradiště

 • obyvatelé

  nájemci hostince

 • provozovny

  hostinská a ubytovací živnost v nájmu - nájemci: 1880 Adalbert Kerbl, 1890 Jan Geissler, 1900 Matěj Opravil, později Leopoldina Kleinerová, Alois Valenta, Karel Novotný, 1945 Jaroslav Svoboda, 1948 František Drábek

 • firmy a instituce

  Spolek Měšťanská beseda 1871-1950
  - společenské, kulturní a sportovní aktivity
  - za okupace 1939-1945 zabráno Němci jako Deutsches Hof (v nájmu Mathias Swacina)
  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, p. o., Komenského nám. čp. 350 - školní jídelna a školní družina od roku 1952


 • zajímavosti

  ocenění Dům roku 1994


 • vznik

  1871


 • stavební vývoj

  Objekt postaven jako reprezentativní budova stejnojmenného spolku. Vedle spolkové činnosti zde byl zřízen výčep piva a připojen související bastion sv. Františka jako zahradní prostory. Stavba byla postupně rozšiřována, v roce 1880 bylo vystavěno 1. patro bočního křídla, v roce 1930 přístavba a nadstavba 1. patra a v roce 1936 nadstavba bytu.
  V roce 1954 byla budova Měšťanské besedy upravena na školní jídelnu, kde se v nepříliš dobře vybavené kuchyni vařilo 600 obědů denně. Teprve v roce 1975 byla v budově vybudována nová kanalizace a zaveden plyn. Celková generální oprava budovy proběhla až v letech 1992–1994 nákladem téměř 20 milionů korun.


 • obrazy

  img0085.jpg img0400.jpg


 • prameny, literatura


 • školy

  1. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště
  2. Základní devítiletá škola Uherské Hradiště
  1. a 2. Základní škola Uherské Hradiště
  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. 350
  Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, p. o.


 • události

  17. 12. 1995
  Udělení ceny Dům roku 1994 25. 8. 1994
  Otevření opravené budovy bývalé Měšťanské besedy 28. 10. 1918
  Vyhlášení vzniku samostatného Československa 20. 11. 1910
  Schůze pěveckých spolků Slovácka a Valašska 11. 10. 1904
  Ustavující valná hromada Českého sportovního klubu
  další události (2)...


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 10. 09. 2020

Měšťanská beseda v Hradební ulici čp. 189. (SM UH)