Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Palackého náměstí 362, Hotel Grand

Hotel Grand


 • historický název

  Grandhotel čp. 362

 • ulice

  Palackého náměstí 362

 • charakteristika

  reprezentativní hotel s restaurací a vinárnou


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  manželé Karel a Olga Hauserovi 1919-1924,
  bratři Trtilovi 1924-1925,
  Jeroným Hošek z Prahy s manželkou Annou 1925-1939,
  manželé Ing. Arnošt a Marie Lejskovi z Olomouce a Jaroslav a Marie Souškovi z Nezamyslic 1939-1949,
  Čs. hotely, n. p. (národní správa) 1949-1950,
  Okresní komunální podnik Uherské Hradiště,
  Restaurace a jídelny Uherský Brod,
  PITT, a. s. Uherské Hradiště-Mařatice,

 • obyvatelé

  Rodina Čápova 1919-1924

 • provozovny

  hotel a restaurace Grand - nájemci:
  Antonín Čáp 1919-1924,
  František Prillinger 1925,
  Josef Sládek 1926-1928,
  Jan Jirák (restaurace) 1929-1930,
  Bohumír Pleskač 1937,
  Petr Baldík 1945-1949,


 • zajímavosti

  Od dubna 1919 do poloviny dvacátých let konány hudební večery šestičlenného salonního orchestru. Poté hotel konával ve svých prostorách početné výstavy obrazů. Po 2. světové válce se v místní vinárně scházela mládež při jazzové a taneční hudbě. Tato tzv. „americká zábava“ se stala trnem v oku zdejších stranických funkcionářů, proto byla také ihned po únoru 1948 zakázána.


 • vznik

  1919


 • stavební vývoj

  Hotel vybudován v letech 1914-1918, kolaudace v únoru 1919, otevřen 2.3.1919. Za okupace, ještě před všeobecným zákazem stavební činnosti, se novým majitelům podařilo v letech 1941–1942 provést adaptaci a přístavbu hotelu nákladem 2 miliony korun. Projektantem byl Arnošt Lejsek, stavbu realizoval stavitel Vratislav Štěpánek.
  Nejzásadnější stavební změnou hotelu v době socialismu se stalo propojení původní budovy se sousedním domem čp. 349 v roce 1982. Spojením domů byla lůžková kapacita hotelu výrazně zvýšena, současně byl celý objekt rekonstruován, přestavěna kuchyně a vybudován hospodářský dvůr s příjezdovou cestou z Hradební ulice. Celá adaptace byla dokončena v roce 1984.
  Po vyrovnání restitučních nároků proběhla koncem devadesátých let znovu náročná renovace hotelu, v jejímž důsledku byl dočasně zastaven jeho provoz. Po rekonstrukci vnitřních prostor byl znovu otevřen v roce 2002, v roce 2000 proběhla navíc výstavba parkoviště před hotelem a v únoru až květnu 2003 dokončena oprava fasády a oplechování vnějších prvků.


 • obrazy

  img0864.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Hotel Grand
  Palackého náměstí 349


 • významné osoby

  Antonín Čáp


 • události

  29. 4. 1999
  Setkání premiérů České a Slovenské republiky 22. 8. 1997
  Návštěva premiéra Václava Klause 27. 3. 1992
  Návštěva prezidenta Václava Havla 28. 10. 1938
  Pokus o připojení Slovácka ke Slovensku 14. 10. 1935
  Vystoupení souboru Donských kozáků


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 28. 08. 2020

Jižní fronta domů na Palackého náměstí koncem padesátých let 20. století. Zleva domy čp. 293, 441, 362 a 349. Vlevo za Státní spořitelnou dům čp. 579, v pozadí v Dvořákově ulici dům čp. 336. (SOkA UH, Sbírka foto)