Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Milíčova, Stará městská tělocvična na Staré poště

Stará městská tělocvična na Staré poště


 • historický název

  Stará městská tělocvična na Staré poště

 • ulice

  Milíčova

 • charakteristika

  dlouhá přízemní budova s pultovou střechou, přiléhající k vnější straně staré hradební zdi


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  asi 1995

 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Město Uherské Hradiště

 • jiné využití

  Původně sklad prázdných sudů, v 2. polovině 19. století městská tělocvična propůjčovaná místním tělovýchovným spolkům asi do roku 1922, kdy byla nahrazena tělocvičnou bývalé německé školy.


 • poznámka

  Objekt neměl nikdy popisné číslo.


 • vznik

  konec 18. století


 • stavební vývoj

  Počátek není znám, budova prokazatelně existovala na počátku 19. století jako dřevěné skladiště prázdných sudů. Postupně přestavěna k potřebám města. Zbořena údajně kolem roku 1995.


 • obrazy

  img0846.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 12. 05. 2019

Zaniklá stará městská tělocvična v Milíčově ulici. (SM)