Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Žerotínova 224, dům čp. 224

dům čp. 224


 • ulice

  Žerotínova 224

 • charakteristika

  jednopatrový rodinný dům


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1890 Josef Schaniak,
  1890-před 1900 David a Moritz Straussovi,
  1910 Moritz a Wilhelmine Strauss, Clotilde Seidl, Pauline Fürst, Jenny Weiss,
  1921 Vilém Pokorný,
  20.-50. léta 20. stol. Štěpánka Hudečková,

 • obyvatelé

  1890 – skladník v cukrovaru Alexander Philipowisch, stavební adjunkt František Sedláček,
  1900 – vdova Hermnine Morgenstern, finanční koncipista Sigmund Löwy, vedoucí pozemkových knih Anton Herdler,
  1910 - obchodník Leopold Schulz,
  1910-1921 profesor německého gymnázia Wilhelm Pokorny,
  1945-1951 Metoděj a Štěpánka Hudečkovi, Ladislav a Danuše Sukupovi,

 • firmy a instituce

  Leopold Schulz - komisionářství a jednatelství 1907-1929


 • vznik

  před rokem 1890


 • stavební vývoj

  Dům postaven těsně před rokem 1890 stavitelem Josefem Schaniakem.


 • prameny, literatura


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 10. 08. 2019