Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Nádražní 212, Nádraží Českých drah

Nádraží Českých drah


 • ulice

  Nádražní 212

 • charakteristika

  výpravní budova Českých drah na trati Staré Město-Kunovice


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  C. k. státní dráha,
  Ředitelství státních drah v Brně,
  Československé státní dráhy,
  Správa železnic,

 • obyvatelé

  1890 - drážní zaměstnanci Heinrich Waldemar Bühren a Anton Haupt, přednosta stanice,
  1900 - přednosta stanice Friedrich Häusler, dozorce nákladů Stanislav Formáček, drážní úředník Josef Svoboda,
  1910 - přednosta stanice Josef Bezdíček,
  1947–1948 užívali přednosta stanice Antonín Pukl a úředník Anastáz Petřík,

 • provozovny

  provozní místnosti státních drah, čekárna,
  1939-1950 bufet Františky Vlachynské, od roku 1950 provozovaný Družstvem cestující veřejnosti,
  nádražní Knihkupectví Orbis,
  1993-1997 byla ve skladišti při nádraží deklarace Celního úřadu Uherské Hradiště,

 • jiné využití

  Rampa byla využívána místními vojenskými útvary pro nakládku tanků a další těžké vojenské techniky.


 • zajímavosti

  Po opravě a rekonstrukci byla budova vyhlášena Stavbou roku 2004.
  Nejhezčí nádraží v České republice v roce 2011.


 • vznik

  1883


 • stavební vývoj

  Původní nádraží postaveno spolu se skladištní budovou po zřízení železniční trati v letech 1882-1883.
  Na počátku 20. století město usilovalo o stavbu nového nádraží, neboť staré naprosto nevyhovovalo dopravnímu ruchu. Ministerstvo projekt schválilo v březnu 1916 a tak jedním z prvních úkolů nového obecního zastupitelstva, zvoleného v roce 1919, bylo i vybudování „pořádného nádraží“. Stavební povolení bylo uděleno v listopadu tohoto roku, ale teprve v červnu 1926 odborná komise místo prohlédla a koncem léta došlo z ředitelství státních drah v Brně vyřízení, že návrh na rozšíření nádraží byl vyhotoven a čeká se jen na uvolnění peněz. Počátkem července 1927 se obecní zastupitelstvo usneslo prodat železničnímu eráru potřebné pozemky a v následujícím roce bylo zbudováno nové skladiště. V roce 1929 bylo po zboření starého nádraží přikročeno na podzim k stavbě nové budovy, která byla dokončena na podzim 1930. Provedl ji stavitel Otakar Jedlička podle upraveného projektu nádražní budovy v Uherském Brodě, venkovní malířskou výzdobu navrhla a provedla Rozka Falešníková z Tasova, příbuzná malíře Antoše Frolky, vnitřní výzdobu realizoval podle jejího návrhu Theodor Zapletal. Slavnostní otevření se konalo 12. října 1930 za přítomnosti ministra železnic Rudolfa Mlčocha a dalších osobností. V letech 1929-1931 byla také vybudována nákladní rampa a vlečka do Slováckého hospodářského družstva (kolaudována v lednu 1932).
  Budova byla opravena a rekonstruována v letech 1996-2004. Součástí rekonstrukce byla likvidace nákladní rampy a vlečky, přestavba zdejšího kolejiště a následné vybudování přilehlých parkovišť.


 • obrazy

  img0878.jpg img0893.jpg img0902.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  železniční most a podjezd pod tratí u nemocnice


 • události

  12. 10. 1930
  Slavnostní otevření nové budovy nádraží Českých drah


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 28. 05. 2020

Nádražní budova v šedesátých letech 20. století. (SOkA UH, Sbírka foto)