Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Náměstí Míru 302, Feyův dům čp. 302

Feyův dům čp. 302


 • historický název

  Feyův dům čp. 302

 • ulice

  Náměstí Míru 302

 • charakteristika

  reprezentativní dům stavitele Dominika Feye


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1984

 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1901-1950 Dominik Fey,

 • obyvatelé

  1901-1950 Dominik Fey, 1910 Josef Mahrla, Antonín Kollmann, 1945 advokát Miloslav Stužka, hoteliér Antonín Čáp, vdova po soudním radovi Hermína Umlaufová, elektrotechnik Ladislav Zemánek,

 • provozovny

  1946 část skladiště stavebních potřeb a část přilehlé trávníkové plochy propůjčena Janu Stelzerovi pro sklad odpadků (živnost sběr surovin)


 • zajímavosti

  Mozaiky Jano Köhlera z budovy jsou dnes umístěny ve fasádě Slováckého muzea.


 • vznik

  1901


 • stavební vývoj

  Jednopatrový obytný dům, který si postavil stavitel Dominik Fey, byl situován na rohové parcele s hlavními fasádami orientovanými na jih a západ. Obdélníkový půdorys domu byl výrazně prolamován na východní straně, kde budova sousedila s Fürstovým domem čp. 292. Půdorysné rozložení interiéru bylo v přízemí i v 1. poschodí naprosto shodné. Celá koncepce fasády domu vycházela z Feyova oblíbené soudobé architektonické moderny, konkrétně z prvků geometrické a "Jurkovičové" secese. Dominantním architektonickým prvkem byl nárožní arkýř o pěti vnějších stěnách, umístěnými do výše 1. patra. Každá jeho strana byla proražena úzkými okny, stejně ozdobenými jako ostatní. Po výtvarné stránce výzdoba Feyova domu gradovala v pásu vyplňujícím prostor mezi korunní římsou a okny. Nad okny byl umístěn cyklus keramických mozaik od Jano Köhlera, zobrazující dvanáct měsíců v roce. Köhlerovy mozaiky doplňovaly vlisy s točeným rostlinným motivem, na nichž bylo po jednotlivých slovech poskládáno lidové rčení: "Dej Bůh štěstí tomu domu, postavil jsem, nevím komu." Jižní stranu domu dotvářela úzká zahrádka, ohraničená plotem se základem a sloupky s režných cihel.
  V roce 1984 byl dům přes svůj architektonický význam zbourán z důvodu rozšíření tzv. hlavní křižovatky ve městě.


 • obrazy

  img0901.jpg img0881.jpg img0882.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
  Smetanovy sady 179


 • významné osoby

  Antonín Čáp
  Dominik Fey


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 26. 06. 2020

Feyův dům čp. 302 s mozaikami Jano Köhlera. (SOkA UH, Sbírka foto)