Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Otakarova 103, Galerie Slováckého muzea

Galerie Slováckého muzea


 • historický název

  Zbrojnice, Stará pošta

 • ulice

  Otakarova 103

 • charakteristika

  významná stavební památka - barokní pevnostní stavba, nyní galerie


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  od 1721 císařská armáda,
  1878-1949 město Uherské Hradiště,
  1950-2002 Čs. a Český stát
  od roku 2003 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

 • obyvatelé

  kolem 1857-1869 poštmistr Eduard Fellner Ritter von Feldegg, další zaměstnanci pošty (expeditor, postilioni, listonoš),
  1857 učitel reálky Franz Olešnický,
  1880 správce městského vodovodu Josef Mika,
  1880-1890 policejní strážník František Šimčík,
  1890-1900 policejní strážník František Tursa,
  1910 policejní strážník Václav Saňař, ošetřovatelka Františka Janderová, nožíř František Pavelka, stolař Jan Zapletal,

 • provozovny

  František Koncer - řeznictví 1899-1903,
  firma Antonín Oth a spol. - obchod uhlím, stavebninami, umělými hnojivy, hospodářskými potřebami, minerálními oleji a tuky 1918-?,
  Josef Topenčík - kamenosochařství 1914-?,
  František Beneš - prodej uhlí 1932-1933,
  Ignác Sháněl - pohodnictví 1930-?,
  kolem 1951 Sběrné suroviny

 • firmy a instituce

  Původnímu účelu – vojenské zbrojnici – přestala budova sloužit na počátku 80. let 18. století, avšak nadále zůstala v majetku armády a byla využívána zdejší posádkou jako zásobovací sklad. Zároveň však do ní začaly pronikat i civilní instituce. V roce 1784 zde byla zřízena poštovní stanice a poštovní sběrna a před polovinou 19. století pak poštovní úřad, který tu sídlil až do roku 1872.
  Koncem 19. století byla v budově umístěna vojenská nemocnice a o něco dříve i naturální stravovací stanice, která se však odstěhovala asi v roce 1901 a do jejích prostor se rozšířila zmíněná nemocnice. V roce 1905 vojenská nemocnice skončila a její místnosti byly v roce 1907 zčásti přenechány sirotčímu spolku, zčásti využity ke zvýšení počtu bytů.
  Asi do roku 1911 a znovu od 1934 zde sídlil také cejchovní úřad.
  Od roku 1962 je zde sídlo Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.


 • zajímavosti

  ocenění Stavba roku 1998


 • poznámka

  Ve třech výstavních sálech galerie jsou pořádány výstavy výtvarného umění českých i zahraničních autorů. V Ondřejském sále je umístěna stálá expozice Umění jihovýchodní Moravy, zahrnující obrazy, sochy a kresby předních umělců regionu z 19. a 20. století.


 • vznik

  1723


 • stavební vývoj

  Na místě dnešního objektu Galerie Slováckého muzea stál v sousedství tzv. Červené věže měšťanský dům. Ve věži byl skladován střelný prach, při jehož výbuchu v roce 1695 byl dům zničen. Následně zde byla postavena vojenská zbrojnice, jejíž základní kámen byl položen 24.10.1721, objekt byl dostavěn v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. Na čelní straně fasády je dominantním prvkem vstupní portál s vojenskými atributy, v opačném pohledu je levé křídlo doplněno půlkruhovou věží s původním ručně opracovaným dřevěným schodištěm spirálovitě vybíhajícím přes obě podlaží až do půdních prostor. Ve vstupním prostoru nad vchodem do výstavního sálu je pamětní nápis v kartuši, která vznikla v dílně významného moravského umělce Baltazara Fontany. Dokladem řemeslné zručnosti je trámový strop v prvním poschodí pravého křídla a zvláště pozoruhodný je půdní prostor, dnes výstavní sál s expozicí, se zachovanou barokní vazbou krovů ve tvaru tzv. ondřejských křížů.
  Nová etapa v historii objektu, zvaného od konce 19. století Stará pošta, začala v roce 1961, kdy byla zahájena jeho adaptace na Galerii Slováckého muzea. Otevřena byla 21. října 1962, koncem sedmdesátých let prošla opravou, významně rekonstruována byla v letech 1990–1992, ale pak poničena povodní v červenci 1997 a po další opravě znovu otevřena v roce 1998.
 • obrazy

  img0179.jpg img0388.jpg img0372.jpg img0357.jpg img0594.jpg img0595.jpg img0596.jpg img0536.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
  Smetanovy sady 179


 • školy

  Sirotčinec Uherské Hradiště


 • významné osoby

  Baltazar Fontana


 • události

  29. 9. 1999
  Návštěva prezidenta Václava Havla 11. 9. 1999
  Předání ceny Stavba roku 1998 25. 6. 1992
  Slavnostní otevření Galerie Slováckého muzea po rekonstrukci budovy 21. 10. 1962
  Slavnostní otevření Galerie Slováckého muzea 9/1914
  Příchod uprchlíků z Haliče
  další události (1)...


 • související odkazy

  Památkový katalog NPÚ - heslo bývalá zbrojnice


 • autor

  CpJ, RaB


Aktualizováno: 25. 02. 2018

Budova Galerie Slováckého muzea po opravě roku 1992 (SOkA UH, MěÚ UH, Kronika města za rok 1992)