Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 121, dům čp. 121

dům čp. 121


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 121

 • ulice

  Mariánské náměstí 121


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Dům po Anně, vdově po Matouši Nedbalovi, v roce 1606 koupil Pavel Štipka. Jeho vdovu si pak vzal Šimon Reventa a po jeho smrti vdova Markéta prodala dům Janu Štrosovi, bývalému úředníku velehradského panství, vdova Anna Štrosová jej prodala 1688 radnímu Matouši Colebiovi.
  1701 Jan Mikulec,
  1724 od Petra Formánka šenkovní dům koupil Václav Olborth, jeho vdovu Mariannu si vzal 1735 Josef Hlaváč, ta dům opět zdědila 1742,
  1810 připsání domu dceři Gabriela Olbortha Nepomuceně Knetich, ta ho 1821 prodala Franzi Mazurkovi,
  1833 Anton Chmelíček,
  1837 Filip a Johanna Teufelhart, 1839 Johanna Teufelhart,
  1852 Markus a Rachel Hrčkovi z Hroznové Lhoty,
  Na základě exekuce z r. 1859 připsán 1863 JUDr. Antonu Rygerovi z Holešova, 1863 koupil od něj Josef Kubín, po něm 1865 dům zdědily Eleonora Ehler a Terezie Kaděrová,
  1868 koupil Damián Stoček,
  1871 Joachim a Kateřina Friedovi,
  1889 Rudolf Fried,
  1896 Ignác a Marie Královi,
  1903 Ignác Král,
  1911 Viktor a Frederika Lanzerovi, 1945 nár. správa, 1951 Valašskoslovácké konzervárny,
  1963 Jihomoravská Fruta Brno,
  1966–1991 Slovácké konzervárny Uherské Hradiště,
  od 1991 Slokofruct s.r.o.

 • obyvatelé

  1857 majitelé Markus Hrčka a Rosalia, rada krajského soudu Theodor Kornte,
  1857–1869 okresní inženýr Damián Stoček,
  1869 vdova Terezie Kaděrová a syn Theodor Kaděra, profesor na vyšším reálném gymnáziu Johann Jiříček,
  1869–1880 výrobci lihovin Jáchym a Kateřina Friedovi,
  1890 majitel obchodu a domu Rudolf Fried a vdova Kateřina Friedová, cejchmistr Franz Kutschera, obchodník Sigmund Fuchs,
  1900 hodinář František Montkovský, majitel obchodu smíšeným zbožím Ignác Král, soukromník Moritz Tauss,
  1910 řezník a uzenář Josef Dvořák, nájemce hostince Alois Holubec, nájemce výroby likérů Viktor Lanzer,
  1945 továrník Otto Kaucký, úředník Antonín Mádr, obchodník smíšeným zbožím Alois Prokop a drogista Jaroslav Rádek,

 • provozovny

  výroba likérů, kořalky a sodové vody Salomon Fried 1896-?(úpadek),
  Ignác Král - obchod smíšeným zbožím 1900–1903,
  Alois Smékal - uzenářství 1900–1903,
  Antonín Keller ml. - obchod s krátkým galanterním zbožím a hračkami 1901–1902,
  Maxmilián Grimm - obchod kůží, potřebami sedlářskými, obuvnickými a svršky 1912–1936,
  Terezie Nováková - krupařství, hokynářství a prodej cukrovinek 1914–1930,
  Jaroslav Prokeš - obchod smíšeným zbožím a železářským 1915-?,
  hostinec Ignác Král, později Rol.záložna (nájemci) 1897–1911, Viktor Lanzer (nájemci) 1912–1914,
  Anna Zerhauová - kramářství s prodejem cukru, kávy, cikorky a soli 1908-?,
  Jan Blaha - obchod smíšeným zbožím 1911–1913,
  Josef Dvořák - řeznictví a uzenářství 1911-?,
  Alois Prokop - obchod smíšeným zbožím 1933–1950, pak Pramen,
  Pavla Široká - obchod módním a střižním zbožím 1939–1946, v.o.s. Pavla Široká a spol. 1946–1949, pak Zdar n.p. - sortiment hraček,
  Jan David - obchod smíšeným a materiálním zbožím, fotografickými potřebami, zbožím voňavkářským a kosmetickým 1935–1944,
  Hermina Grimmová - obchod kůží, obuvnickými a sedlářskými potřebami a střevícovými svršky 1936–1940,
  Emilie Větrová - obchod hodinami, zlatým, stříbrným a kovovým zbožím, klenoty, drahokamy, gramofony a elektrickými kapesními svítilnami 1937–1953,
  Emilie Kovaříková - šití bílého prádla 1937–1948,
  Viktor Lanzer - výroba lihovin studenou a teplou cestou, později též octa a sodových vod 1911–1940, pak německý správce,
  Moravsko-slovácká velkoobchodní společnost - výroba sodovky 1942–1946,
  firma Lahoda - Slovácké družstevní podniky pro výrobu a prodej lihovin a vína s.r.o. - nákup a výroba lihovin studenou cestou a destilací, vína, ovocných šťáv, marmelády, ovocných konzerv, sodových a minerálních vod, ovoce 1945–1950,

 • firmy a instituce

  Viktor Lanzer , velkopálenice, výroba šťáv, likérů a sodovkárna 1914–1942
  Moravsko-slovácká velkoobchodní společnost v Uh. Hradišti 1943–1945 (německý správce Adolf Navrátil)
  Viktor Lanzer, výroba lihovin v Uh. Hradišti 1945–1948
  ředitelství národního podniku:
  1950 Valašsko-slovácké pálenice a konservárny Uherské Hradiště,
  1953 Slovácká Fruta Uherské Hradiště,
  1958 Slovácké konservárny a lihovary Uherské Hradiště,
  1963 Jihomoravská Fruta Modřice, závod Uherské Hradiště,
  1966–1991 Slovácké konzervárny Uherské Hradiště - SLOKO,
  1991–2006 Slokofruct s.r.o.,


 • stavební vývoj

  Současná stavební podoba domu je výsledkem pronikavé úpravy z konce 19. stol. (asi 1890) a následujících ve 20. století (1924, 1934, 1935, 1975).
  Některé starší konstrukce lze identifikovat: průjezd s jedním polem klasicistní klenby. Jádro stavby v půdorysném rozsahu obou současných uličních křídel a s krátkým dvorním traktem při čp. 120 je zachyceno již na mapě stabilního katastru roku 1827. Současná podoba domu s okosením nároží a patrem podpíraným sloupem vznikla po výzvě města z roku 1948 (jako příklad uvedeno nároží čp. 81 obdobně upravené).
  Převážně novodobá budova s architektonicky indiferentními průčelími zakládá svou hodnotu na hmotovém ztvárnění a začlenění v exponované nárožní poloze Vodní ulice a Mariánského náměstí.


 • obrazy

  img0407.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Kurt Lanzer
  Richard Lanzer
  Viktor Lanzer
  Bedřiška Lanzerová


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 23. 08. 2017

Domy čp. 118–121 ve Vodní ulici kolem roku 1900. (SM UH)