Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 122, dům čp. 122

dům čp. 122


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 122

 • ulice

  Mariánské náměstí 122


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Roku 1606 vyhořelý dům Samka Květuně koupil a znovu vystavěl císařský rychtář Václav Křivsoudovský, 1676 jeho vdova Anna prodala Matěji Slavíkovi, jeho vdovu Zuzanu si vzal Karel Chmela, 1722 dům zdědila vdova Barbora, znovu provdaná Hanzeliová, a vložila ho svému manželovi Janu Hanzeliovi, 1754 znovu ovdověla a zdědila dům, 1755 ho zdědil její syn lékař Jan Hanzeli(us), 1758 jeho vdova Johanna, 1792 ho odstoupila synovi Ignáci Hanzelimu, ten ho 1819 převedl na manželku Barboru.
  1836 Antonie Matzenauerová, od ní 1868 její dcera Antonia, provdaná Ruby, 1904 syn Rudolf Ruby a dcera Marie, provdaná Simonisová,
  1914 Marie Simonisová
  Simonisová Marie,
  Josef a Růžena Stáňovi,
  1945 národní správa, 1946 Město Uherské Hradiště (konfiskát)

 • obyvatelé

  majitelka domu Antonia Matzenauerová,
  1857 zástupce státního návladního Josef Ulrich,
  1869 učitelka dívčí školy Marie Kuchyňková,
  1880 učitel hlavní školy Josef Ruby, krejčí Matouš Vaněk, hostinský Josef Večeřa, sedlářský mistr František Prachař, švec Tomáš Černý,
  1890 majitel krejčovského závodu Tomáš Silvestr Pruša, krejčí František Schwetter,
  1890–1900 majitelka domu vdova Antonie Ruby (1890 u ní jako podnájemník advokátní koncipient JUDr. Václav Pitra),
  1890–1910 vdova po nadučiteli Anna Kneblová,
  1890–1930 obchodník kůží (později zemědělskými produkty Gustav Blum,
  1900–1930 hodinářský mistr a obchodník zlatým a stříbrným zbožím Jan Seidelmann,
  1900 malířský mistr Hyacint Polášek,
  1910 soudci krajského soudu JUDr. Jan Prosek a JUDr. Maxmilián Kwiech, švec Tomáš Planka, zednický pomocník František Hruška,
  1935–1945 řezník a uzenář Josef Stáňa,
  1945–1951 zubní technik Josef Turza, Ing. Zdeněk Zeman, obchodník auty František Matyáš, krejčí Ladislav Rada,

 • provozovny

  prodej zlata a stříbra Jan Seidelmann 1896–1923,
  Josef Stáňa - maloobchod zvěřinou 1943–1945,
  1947–1950 Jakub Míšek - řeznictví a uzenářství, od 1950 Masna, před 1960 změněno na prodejnu ryb a drůbeže, od března 1996 cukrárna Lucia, po r. 2000 bufet,
  Jan Möller - obchod novými a ojetými motorovými vozidly, autosoučástkami a autopotřebami 1946–1950,


 • stavební vývoj

  Dům vyhořel před rokem 1606 a poté byl znovu vystavěn. Podržel hloubkovou gotickou dispozici a snad i některé vertikální konstrukce. Má hodnotné raně barokní jádro (barokní klenby přízemí a sklepa), které pochází pravděpodobně z obnovy před rokem 1676.
  Úprava vloženého schodiště, patra i fasády byla provedena ve druhé polovině devatenáctého století (historizující sloh), novostavba dvorního traktu 1876.
  Úpravy obchodů v přízemí spojené s předělením průjezdu v roce 1936 (stavitel Peprla).
  Poslední znehodnocující úpravy bytů v patře a dvorní fasády i dvorních křídel z
  roku 1985 (OSP, Silvestr Janků).
  Postupné zásahy ve dvacátém století narušily čistotu starší dispozice (vestavba do průjezdu) a znehodnotily fasády domu (okna, instalace). Dvorní křídla obytná s modernizovanými byty, s hladkými fasádami.


 • obrazy

  img0405.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Ferdinand Antonín Friedrich
  Barbora Hanzeli
  Ignác Hanzeli
  Jan Josef Hanzeli
  Jan Matěj Hanzeli

  další významné osoby (3)...


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 14. 08. 2017

Domy čp. 122, 123 a 200 na Mariánském náměstí v roce 2009. (SM UH)