Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 123, Hotel Zelený strom, velkoměšťanský dům čp. 123

Hotel Zelený strom, velkoměšťanský dům čp. 123Aktualizováno: 06. 01. 2021

Podoba průčelí františkánského kláštera před požárem roku 1894 (SOkA UH, Sbírka foto)