Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 125, Základní umělecká škola, Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125

Základní umělecká škola, Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125Aktualizováno: 06. 01. 2021

Dům čp. 125 na Mariánském náměstí. (SOkA UH, fond ONV UH, inv. č. 1015)