Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Prostřední 128, dům čp. 128

dům čp. 128


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 128

 • ulice

  Prostřední 128

 • charakteristika

  dům s byty a obchody


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1610 Jakub Mužík prodal Martinu Kostrikovi,
  1626 kotlář Jiří Vachalický, jeho vdovu si vzal 1650 malíř Tomáš Gloger a prodal dům svému švagru městskému syndikovi a kronikáři Jiřímu Rudolfovi Přenskému, 1678 vdova Zuzana Přenská, 1683 jejich dědici, 1684 prodali Anně Hochštulkové, později manželce apotekáře Tomáše Richtera, jemuž dům přenechala,
  1716 Augustin Johann Thamer prodal Antonínu Vaccanimu, 1736 vklad domu na vdovu Kateřinu, znovu provdanou Ruprechtovou, 1738 od své nevlastní matky Kateřiny získává dům obchodník Dominic Vaccano, 1758 jeho děti Rozálie, Marie Anna, Kristýna a Dominik,
  1771 po vyplacení podílů sestrám převzal dům Dominic Vaccano,
  1789 Jan Fürnkranz, 1826 jeho syn Jan,
  1858 František Friedl, 1904 František Friedl a Rosa, 1907 Ludvík Zeller a Rosa, 1925 Růžena Zellerová a soudní rada JUDr. Leopold Zeller, 1938 Růžena Handlová, 1958 Drahomíra Zellerová,
  1961 Domácí potřeby Brno

 • obyvatelé

  1857 obchodník Johann Fürnkranz, penzinovaný nadporučík Karl von Ergert,
  1869–1890 obchodník Franz Riedel,
  1869–1880 sklenář Jakob Schönhauser,
  1869 hodinář Jakob Soudek,
  1880–1890 Sigmund Brunn,
  1880–1900 obchodník Adolf Hahn, Rosa Friedlová, majitelka kavárny, a manžel Franz, obchodník,
  1890 holič Jan Hájek a jeho pomocník Adolf Passinger,
  1900–1910 obchodník střižním zbožím Heinrich Zweigenthal,
  1900 nájemkyně kavárny Emilie Fleischhackerová, obchodník Sigmund Weinstein,
  1910–1930 holič František Daniel,
  1910 obchodník Emil Křiváček, soudní úředník Engelbert Polášek, kavárník Karel Döring, lesmistr v penzi Ludvík Zeller,
  1930 obchodník Eduard Donáth, vdova po profesoru Růžena Handlová,

 • provozovny

  Kavárnu zde provozovala nejpozději v roce 1890 Rosa Friedlová, v září 1891 ji převzal kavárník Karel Mayer, pak v letech 1900–1902 Ferdinand Fleischhacker. V prosinci 1902 získal koncesi na kavárnu, provozování kulečníku a podávání lihovin, teplých nápojů a občerstvení získal na tento dům František Friedl a po jeho smrti v roce 1905 manželé Ludvík a Růžena Zellerovi. Kavárnu ale provozovali nájemci, nejdříve od 1902 Marie Döringová a po její smrti v roce 1908 její manžel Karel Döring, který zemřel v roce 1914. Poté již nebyla koncese udělena.
  obchod střižním zbožím Marie Zweigenthal 1896–1924, pak Jindřich Zweigenthal, po půl roce Arnošt Zweigenthal do 1929,
  František Friedl - obchod smíšeným zbožím 1905–1907,
  Edvard Donath - obchod smíšeným zbožím 1912–1940 (od 1928 veřejná obchodní společnost Edvard Donath a spol.)
  Kateřina Adamcová - obchod střižním a krátkým zbožím 1907-1908,
  František Adamec - obchod střižním zbožím 1911–1915,
  František Daniel (1876)-holičství a kadeřnictví 1908-1946 (od 1941 provozuje vdova Růžena),
  Vladimír Božek - holičství 1946–1952, pak Sdružený komunální podnik,
  František Jančařík - obchod smíšeným zbožím 1931–1942,
  Protokolovaná firma Prostějovská oděvna "Rekord"(zástupce Zikmund Brunn) - obchod módním, konfekčním a krátkým zbožím 1934–1940, později zástupce Bureš, od 1950 OP Prostějov -
  Monika Valentová - prodej výrobků parfumerie a bižuterie 1937–1949,
  Jaroslav Nezbeda - knihkupectví 1945–?
  trafika Zapletal-Zelík 1945–1948, 1949–1950 prodejna Tabák,
  drogerie 1949–1950,
  holičství Jan Kučera a Vladimír Božek 1949, Monika Zetková a Vladimír Božek 1950,
  prodejna Elektro - asi 1959–1988, pak prodejna potravin od října 1988, od 90. let Potraviny Mikel,


 • vznik

  po roce 1681


 • stavební vývoj

  1681 vyhořel,
  přístavba o 2 patrech 1877, úprava prodejen 1931, zřízení portálu 1932, prohloubení výkladu 1934,


 • obrazy

  img0395.jpg img0351.jpg img0620.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Eduard Donath
  Erich Donath
  Hugo Donath
  Růžena Donathová
  František Friedl

  další významné osoby (19)...


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 23. 05. 2020

Domy čp. 128, 129 a 44 před rokem 1949. (SM UH)