Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

U Reduty 256, Reduta

Reduta


 • historický název

  jezuitské gymnázium

 • ulice

  U Reduty 256

 • charakteristika

  Část areálu jezuitské koleje


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Jezuitský řád 1729-1773
  Město Uherské Hradiště 1774-1949
  Čs. stát 1950-1990
  Město Uherské Hradiště 1991-

 • obyvatelé

  1857 - krejčí Franz Strabatsch,
  1869–1900 pasíř (později kostelník) Jan Bernreiter,
  1869 - tři rodiny vojáků,
  1890 - stolař František Vodička,
  1910 - domovnice Johanna Bernreiterová,
  1936 - Marie Bernreiterová,

 • provozovny

  hodinářství p. Brabce,
  Marie Brabcová - obchod elektrotechnickými potřebami a gramofony 1934–1944,
  Eleonora Malinová - obchod hotovým nábytkem 1908–1922,
  1940–1950 holičství a kadeřnictví Ladislava Stehlíka, 1951 komunální služby,
  1996–? prodejna použitých oděvů Genesis,

 • firmy a instituce

  Jezuitské gymnázium 1729–1773
  společenský a divadelní sál města 1776–
  Německá hlavní škola 1776–1870
  Česká smíšená obecná škola 1890–1895
  Obchodní akademie 1905–1919
  Odborná škola pro ženská povolání 1913–1914
  Slovácké muzeum 1914–1931
  Městský archiv 1940–1947
  městská knihovna 1931–1951
  1930 okresní úřadovna pro péči o válečné poškozence,
  od 16. 3. 1939 krátce zdravotní oddíly německé armády,
  1940 - kancelář SA der NSDAP Reitersturm 10,
  1948–1950 Obchodní a živnostenská komora, Národní pozemkový fond, Jednotný svaz českých zemědělců, Nemocenská pojišťovna soukromých zaměstnanců, Zemědělská banka, Svaz pro hospodaření s mlékem a tuky,
  1948–1951 krajské velitelství Státní bezpečnosti,
  1950–1951 Telegrafní stavební úřad,
  1951 ČsČk, podniky Textilia a Kovoslužba, Správa státních kin,
  Slovácké divadlo 1948–1953
  městské kino 1923–1954, do 1965 kino Svět,
  Dům osvěty 1952–1964
  Okresní osvětový dům 1964–1968
  Sdružený klub pracujících 1968–1985
  1989–? středisko Geodézie, později Katastrální úřad,
  1994–M klub Reduta,
  Základní umělecká škola (hudební obory) 2012–
  Galerie města 2012–


 • zajímavosti

  ocenění Dům roku 2001 za rekonstrukci


 • vznik

  1729


 • stavební vývoj

  Stavba jezuitského gymnázia jako součást jezuitské koleje byla zahájena v roce 1700 v jižní části kvadratury, kde byla v roce 1704 zahájena nejen výuka, ale byla tu i umístěna lékárna. Blízkost školy a koleje však vedly k tomu, že v roce 1724 bylo rozhodnuto přesunout školu do nové východní části, která byla následně vystavěna v letech 1724-1729.
  Součástí nových školních prostor byl i divadelní sál, který byl po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přeměněn na sál redutní.
  Ke školním a kulturním účelům sloužila tato část jezuitského areálu po dalších více jak 200 let, přičemž stavba byla doplňována různými neorganickými přístavbami a úpravami.
  V letech 1994-2003 v rámci regenerace památkové zóny prošla tato východní část jezuitské koleje náročnou rekonstrukcí podle návrhu ateliéru GG Archico v čele s architektem Vladimírem Gracou, který plně respektoval historickou podstatu areálu, využil flexibility historických prostor a oprostil klasicistní nádvoří od nejrůznějších parazitních dostaveb. Současně začaly i práce na úpravě klášterních sklepů, kde se restaurační zařízení stalo integrální součástí provozu Reduty. K částečným úpravám plánu však muselo dojít v důsledku povodně v roce 1997 a také z provozních důvodů bylo provedeno obrácení původních dispozicí jeviště a hlediště. Vedle povodně zkomplikovalo stavbu odstoupení generálního dodavatele (firma SAS) a získání nového, firmy STAMOS.


 • obrazy

  img0401.jpg img0387.jpg img0354.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Jezuitská kolej
  Masarykovo náměstí 21 Farní kostel sv. Františka Xaverského
  Masarykovo náměstí


 • školy

  Jezuitské gymnázium Uherské Hradiště
  Hlavní škola Uherské Hradiště
  Krajská hlavní škola Uherské Hradiště
  Komunální hlavní škola Uherské Hradiště
  Obecná škola chlapecká (německá) Uherské Hradiště

  další školy (3)...


 • objekty

  Pocta Felixi Kadlinskému
  kašna: Kašna na nádvoří Reduty Pamětní deska k obnově Reduty
  pamětní deska: Pamětní deska ke znovuotevření Reduty


 • události

  22. 6. 2017
  Slavnostní předání Ceny Vladimíra Boučka 5. 11. 2016
  III. slovácký košt slivovice 15. 6. 2016
  Slavnostní předání Cen Vladimíra Boučka 20. 2. 2016
  10. Kloboukový bál 11. 4. 2015
  Salon tichých vín Reduta - 1. ročník
  další události (8)...


 • autor

  CoJ, CpJ


Aktualizováno: 05. 11. 2017

Budova Reduty čp. 256 v 70. letech 20. stol. (SM UH)