Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Prostřední 130, Stará radnice

Stará radnice


 • historický název

  městská radnice

 • ulice

  Prostřední 130

 • charakteristika

  původní středověká radniční budova


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Město Uherské Hradiště

 • obyvatelé

  1857 – úřední sluha Klement,
  1890 – obecní úředník Gustav Haberda,
  1900 - byty důstojníků,
  1910 - daňový kontrolor Johann Leichert,

 • provozovny

  Marie Lukšová - hokynářství 1898-1899
  Edvard Grünhut - obchod módním galanterním a krátkým zbožím 1904–1944, obchod hotovým nábytkem 1913-1944
  Václav Rybka - obuvnictví 1939-1944
  Antonín Abrhám - prodej čepic 1946-1949, pak n.p. Tep,
  1945 holičství Oldřicha Korunky,
  od března 2001 houslový ateliér Jiřího Kropíka.

 • firmy a instituce

  městský magistrát a správa městského velkostatku do 1850, městský úřad do 1891,
  1850–1879 okresní soud,
  1901–1905? evidence katastru,
  1900–1905 důstojnické kasino, poté veřejná čítárna,
  sekretariát Vlajky
  za protektorátu Úřad práce, sekretariát Vlajky,
  1949 Svaz Brannosti


 • zajímavosti

  Věž vysoká 47,5 m je vychýlena o 71 cm od osy směrem do Prostřední ulice.
  Za rekonstrukci budova získala ocenění Dům roku 1995.


 • vznik

  14. století


 • stavební vývoj

  Řadová jednopatrová budova obdélníkového půdorysu se čtyřbokou věží při severní straně vznikla spojením dvou domů, staršího gotického vlevo (západně) a mladšího (východně), který má raně barokní dispozici. Původní stavba, která má gotické jádro, vznikla asi v 3. čtvrtině 14. století. V 1. čtvrtině 16. století byla dokončena jako jednopatrová budova s věží, průjezdem a horní síní v patře. V roce 1681 radnice vyhořela, ale byla znovu obnovena, následovaly pak další úpravy v 18. a 19. století, především nové zastřešení věže roku 1804.
  V letech 1987?-1995 prošla sešlá budova náročnou rekonstrukcí včetně statického zajištění věže. Roku 1999 bylo otevřeno nádvoří radnice, upravené podle návrhu architekta Zbyňka Margetíka, a roku 2000 odhalena fontána sochaře Zdeňka Tománka a malíře Miroslava Maliny se ztvárněním bronzových andělů.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • objekty

  Fontána s anděli
  fontána: Fontána na nádvoří Staré radnice


 • události

  9. 7. 1999
  Otevření nádvoří Staré radnice 14. 9. 1996
  Udělení ceny Dům roku 1995 1914
  Zřízení městské knihovny 1774
  Oprava radniční věže


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 30. 01. 2019