Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Prostřední 132, dům čp. 132

dům čp. 132


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 132

 • ulice

  Prostřední 132

 • charakteristika

  obytný dům s obchody


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1608 držel Fridrich Mužík, 1614 po nebožtíku Martinu Hradeckém prodán Janu Purkovi z Chotouně, po jeho smrti v srpnu 1616 koupil Matyáš Woscinius (=Voštinka), pak vyhořel, pustý a spálený 1637 koupil Friedrich Kalkreuter z Czuder na Nezdenicích a Pohořelicích a znovu ho postavil, 1642 Martin Jelínek, radní písař a později císařský rychtář,
  1652 vdova Alina Barbora,
  1669 Jan Jiří Agricola,
  1682 František Obročný, 1699 nový manžel jeho vdovy Alžběty Petr Antonín Bobal získal i dům,
  1814 Jenovéfa Zipfelová, 1859 zdědily rovným dílem její děti Ernest Zipfl, Johanna Zipfl, Franziska Tilscher a Maria Neisser,
  1869 čtvrtinu Marie Neisser zdědily děti Franz, Adolf, Josef a Ernest Zipfelovi a prodali Josefu a Františce Rotterovým,
  1889 Josef a Julius Rotterovi,
  1924 Leopold Rotter,
  1948 Josef Rotter,
  1950 Textilia n.p.,,
  1.1.1952 Okres Uherské Hradiště-stavební kombinát ONV
  1955 stát
  Stavby Holding, s.r.o., Praha

 • obyvatelé

  od 1818 asi do 1840 zde žila rodina prvního hradišťského knihtiskaře Františka Proscheka,
  1857: hodinář Franz Montkowski,
  1869: obchodníci Jakob Prager a Isak Deutsch, krejčí Bedřich Borecký,
  1880: obchodník střižním zbožím Ignác Brauner, hodinář Anton Smirsch (ještě 1910), výrobce lihovin Rudolf Fasal, učitel Adolf Rotter,
  1890: státní zástupce Ludvík Hlaváček, kožešník a švec Vincenc Schier,
  1900: sestry Karolina a Anna Bakovské, správkyně české mateřské školky a pěstounka, s nimi ještě opatrovnice v téže školce, obchodník Julius Menziles (ještě 1910),

 • provozovny

  Kamila Hahnová a Marie Tomešková-výroba roztoku na ničení škodlivého hmyzu 1904–1905,
  František Valenta - zlatnictví a hodinářství 1909-1940 (od 1935 vdova),
  Otto Hahn - obchodní jednatelství 1919–?
  Antonín Kovářík - krejčovství 1914–1944
  Václav Amort - sochařství 1919–1944 (1942 klid)
  výčep - nájemkyně Františka Jellinková 1912–1924
  Jan Rauscher - výkroj kůže a prodej obuvnických příprav 1933–1939,
  1949 obchod n.p. Textilia, 3 skladiště podniku Jasu,

 • firmy a instituce

  Dr. Max Beer - advokátní kancelář 1898-1899


 • stavební vývoj

  dům tvoří původní domy čp. 131 a 132,
  Po roce 1616 vyhořel, pustý a spálený ho 1637 koupil Friedrich Kalkreuter z Czuder na Nezdenicích a Pohořelicích a znovu ho postavil,
  1876 novostavba,
  duben 1931–srpen 1932 nástavba 2. patra s 2 novými byty,
  adaptace prodejny a výkladu 1931,
  před 2012 - dlouhé dvorní křídlo zbouráno pro stavbu hotelu Mlýnská


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Hotel Mlýnská
  Mlýnská 1295 dům čp. 132
  Prostřední 132


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 26. 05. 2019