Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Šromova 136, dům čp. 136

dům čp. 136


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 136

 • ulice

  Šromova 136

 • charakteristika

  obytný dům s obchody


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1605 dům držel Matouš Unčovský, pak jeho vdova Justina, 1646 ho darovala c.k. vizíru Samuelovi Střechovi za to, že ji ošetřoval v době moru;
  1668 vdovu Střechovou si vzal si Fridrich Přenský ml;
  1673 radní Adam Antl,
  1690 Johanna Barbora z Offredi, rozená z Petřvaldu (do 1704),
  1704 Johanna Anežka Rychterová,
  1707 Andreas Kratochviliades, spoluradní, r.1751 jeho manželka Eleonora,
  1763 Johann Skurek,
  1779 Veronika Kořínková,
  1780 Tomáš Kořínek,
  1782 František Friedl,
  1790 koupil František Kaunovský, 1826 jeho dcera Terezie, provdaná Klingerová,
  1840 Josef Friedl, 1852 odstoupil Vincenci Friedlovi,
  1883 Julius a Marie Menzilesovi,
  1918 Ludvík Berger, 1942 něm. správa (Ferdinand Breier), 1945 národní správa, 1947 Josef Berger, Hardy Berger a Viktor Fischl,
  1948 n.p. Textilia Praha,
  1955 Čs. stát,

 • obyvatelé

  1857 učitel hlavní školy Franz Němeček, listonoš Johann Künstler, zámečnický mistr Josef Spáčil, 1857–1880 řezník Vincenc Friedl,
  1869 obchodník Markus Benedikt,
  1880 zlatník Jakob Weissmann, krejčovský mistr Franz Schwetter,
  1890 obchodník likéry a vínem Julius Menziles, švec František Procházka, nožíř František Seidelmann, krejčí Max Schwarz,
  1900 obchodník střižním zbožím Bernhard Berger, obchodnice kůží Nanny Kleinová, vdova Emilie Seidelmannová, majitelka nožířství, kantor židovské náboženské obce Emanuel Kohn, řezník Moritz Josef Weil, Leopold Stein, nákupčí ve Fürstově sladovně,
  1910 obchodník Bernhard Berger, obchodník smíšeným zbožím Siegfried Lampl, stolař Matouš Verbík, krejčovský pomocník Julius Hubšil, nožíř Petr Seidelmann,
  1921 spolumajitelé domu a obchodu střižním zbožím Ludvík Berger a Hugo Berger, Žofie Bergrová, vdova po obchodníku,

 • provozovny

  Bernhard Kohn - obchod smíšeným zbožím a lih.nápoje v lahvích 1897–?
  Mina Freudová - obchod máslem, tvarohem a vejci 1899–1914
  Nani Klein - obchod kůží a obuví 1900–1911
  Petr Seidelmann - nožířství 1908–1945 (od 1941 vdova)
  Julius Hubšil - krejčovství 1910–?
  Leopold Verbík - stolařství 1911–1920?
  František Rybka - soustružnictví 1930–1950
  Jan Bulla - sklenářství 1945–1950
  Miroslav Vlachovský a spol. - maloobchod textilním a krátkým zbožím a bytovým textilem 1948–1949, pak Tep n.p.
  Emil Boček - zámečnictví 1947–1951, pak Kovoslužba
  1946–1949 dílny družstva Slovač
  1964–1989 prodejna prádla
  1989–1992 prodejna kusového textilu Luxus
  1992–2000 prodejna textilu ZIMM-MODE
  2000–2016 parfumerie EDEN
  od září 2016 prodejna pečiva s kavárnou firmy Svoboda-Březík

 • firmy a instituce

  firma Ferdinand Breier, v.o.s. (zástupce Ferdinand Breier) - velkoobchod textilním a krátkým zbožím 1944–1946, maloobchod textilním a krátkým zbožím (zástupce Gustav Breier) 1944–1946
  firma J. H. Berger a syn, v.o.s. (zástupce Josef Berger - velkoobchod textilním a krátkým zbožím 1946–1948,
  firma Textilia, s.r.o. (zástupce Josef Berger) - velkoobchod textilním zbožím 1948, pak Tep n.p.


 • zajímavosti

  V letech 1947–1948 byl spolumajitelem domu Dr. Viktor Fischl (1912–2006), pracovník ministerstva zahraničí, básník a spisovatel, později izraelský diplomat.


 • vznik

  1884, 1887


 • stavební vývoj

  Na místě původního domu postavena přední budova 10.3.1884, dvorní budova 1887, přestavby a úpravy 1921, 1925, 1930, 1931, 1939, rekonstrukce prodejny v přízemí 1989, rekonstrukce celého domu 2016.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Adam Bernard Antl
  Bernhard Berger
  Hardy Berger
  Hugo Julius Berger
  Josef Berger

  další významné osoby (13)...


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 07. 01. 2021