Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Františkánská 139, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republikyAktualizováno: 28. 01. 2018

Budova čp. 139 ve Františkánské ulici v sedmdesátých létech 20. století, sídlo mnoha uherskohradišťských škol. (SOkA UH, fond ONV UH, inv. č. 1014)