Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josefa Stancla, Masarykovo náměstí 148, Lékárna U Zlaté koruny

Lékárna U Zlaté koruny


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 148

 • ulice

  Josefa Stancla
  Masarykovo náměstí

 • č. orientační/popisné

  148


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1606 prodal Mikuláš Šilhavý dům Šebestiánu Piemontovi, 1608 prodán dům Kryštofovi Jozue, ten zemřel 1625 a dům koupil varhaník Jiří Skyba, od něhož ho získal 1671 Karel Kornig, 1719 Ignác Pilchowitz, 1755 jeho syn Karel, zemřel před rokem 1758, vdova Kristina v tom roce prodala dům svému druhému manželovi Ignáci Bídovi, po jeho smrti 1762 ho obratem prodala Josefu Böhmovi, který zemřel 1786, 1789 vdova Kateřina, 1800–1806 syn Josef, 1830 František a Anna Lautsch, 1838 Julius a Augusta Jasinští, 1842 Adolf Paulusch, 1854 Tekla Paulusch, téhož roku prodala Matyáši a Josefině Pecháčkovým, ti 1855 Františku a Františce von Schullern, jejich dcera Antonie se 1877 provdala za Josefa Stancla,
  1883 Stanclovi koupili i dům čp. 149, oba spojeny,
  1948 národní správa,
  1991 MUDr. Igor Stancl

 • obyvatelé

  rodina Stanclova

 • provozovny

  1671 Karel Kornig, který podle tradice měl zde založit první lékárnu – není doloženo; 1719 Ignác Pilchowitz, lékárník původem z Olomouce, provozování lékárny doloženo; 1750 uvedena jako měšťanská lékárna s šenkovními právy, 1755 Karel Pilchowitz, 1758–1762 Ignác Bída, 1762–1786 Josef Böhm, pak lékárnu řídil provizor, 1800–1806 Josef Böhm ml., 1806–1838 František Lautsch, od 1838 Julius Jasinský, pak Pauluschovi, pak Matyáš Pechaczek, 1855 bývalý vojenský lékárník František von Schullern, jehož dcera Antonie se v červnu 1877 ve Vídni provdala za mladého lékárníka Josefa Stancla, který již několik let pomáhal vést lékárnu;
  radikovaná lékárna=spojená s domem, nelze ji od něj oddělit,


 • stavební vývoj

  pozůstatky gotických konstrukcí ve sklepích, dům v jádru pozdně renesanční ze 16. století, podstatně přestavěn v 2. pol. 18. století, domy čp. 148 a 149 spojené po roce 1884 byly upraveny sgrafitovou novorenezanční fasádou; domy byly původně do náměstí otevřeny renezančním podloubím se čtyřmi polokruhovými oblouky. Barokní přestavba dokončena 1752, ze 1754 je vnitřní vybavení a výzdoba s nástropními malbami olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera. Loubí bylo uzavřeno výkladci se vstupy a dnes tvoří součást krytého prostoru. 1884 rozsáhlá rekonstrukce (stavitel Josef Schaniak) po získání společného majitele, oba domy propojeny probouraným vstupem, hlavní průčelí sjednoceno novorenezanční sgrafitovou výzdobou, původní podloubí zastavěno a tím zvětšen prostor lékárny, původní oblouky zakryty dřevěnými portály se vstupem do lékárny, 1925-1932 etapovitá úprava portálů podle návrhu Dominika Feye; 1918 zavedena elektřina, 1919 vodovod; 1924 odstraněny dřevěné portály, 1926 kanalizace, 1945 poškození dělostřeleckým granátem; 1992 zahájena generální oprava, 1993 fasáda, 1994–1995 úprava interiéru, opravy ukončeny až počátkem nového tisíciletí


 • obrazy

  img0664.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Lékárna U Zlaté koruny
  Josefa Stancla 149


 • významné osoby

  Olga Čermáková
  František Xaver von Schullern
  Františka von Schullern
  Helena von Schullern
  Laura Sobotková

  další významné osoby (1)...


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 26. 04. 2017

Lékárna U Zlaté koruny na Masarykově náměstí v roce 1995. (SOkA UH, Sbírka foto)