Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Josefa Stancla, Masarykovo náměstí 155, Hotel Slunce

Hotel Slunce


 • historický název

  velkoměšťanský a panský dům čp. 155, později hotel

 • ulice

  Josefa Stancla
  Masarykovo náměstí

 • č. orientační/popisné

  155

 • charakteristika

  hotel s restaurací a obchodní galerie


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  První známý je majitel 1602 Jan Třebický (nebo Třebíčský) z Olivové Hory, další majitel dům prodal 1612 Melicharu Volšovskému z Volše, ten se odstěhoval do Kroměříže a dům přepustil obci, která ho 1629 odprodala velehradskému klášteru. Ten výměnou za starý klášterní dům čp. 61 získal 1637 ještě sousední grunt Jana Českého a získal tak rozsáhlý areál, kam se členové v neklidných dobách uchylovali do bezpečí městských hradeb. Majetkem kláštera zůstal až do poloviny 18. století. 1763 dům odkoupil proviantní důstojník František Antonín Kriegl. 1826 je v majetku rodiny Mildschuhovy, na konci 19. století Schulzovy, 1904 Matěj a Františka Opravilovi, 1911 Jan a Josefina Lederovi, 1918 Josef a Leokadie Procházkovi, 1921 Antonín a Emanuela Čápovi, 1936 upraven na hotel Josefa Fojty, 1959 stát, po roce 1990 objekt restituován a později prodán novému majiteli - SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, Libeň, 18000 Praha 8.

 • obyvatelé

  1910 knihkupec Alfred Kiesswetter,

 • provozovny

  Velehradský klášter tam vystavěl komoru pro sklad soli, který provozovali i někteří další majitelé.
  1890 obchodník Salomon Plaček, hokynář a obchodník rybami,
  hostinec a hotel: Matěj Opravil 1904–1910, vdova Františka 1910–1911, J.V.Lederer 1911–1918 (provozovali nájemci), Antonín Čáp 1923–1936, Josef Fojta 1936–1950,
  Františka Verbíková-prodej cukrovinek a ovoce, 1899-?, obchod potravinami 1914–1928,
  Jan Fuchs-řeznictví a uzenářství 1901–1911,
  Raimund Skládal-klempířství 1901–1943,
  Dominik Rösner-obuvník a papučář 1905–1938,
  Marie Skovajsová-hokynářství 1911–1929,
  Antonie Dvořáčková-čištění prádla a látek 1909–1917,
  Františka Zusková-obchod kamennými hrnci 1914–1924,
  Mikuláš Hanák-malířství a natěračství 1912–1952,
  řeznictví a uzenářství: Antonín Čáp 1923–1924, Josef Patočka 1924–1941,
  Ludmila Junáková-krupařství 1930-1944,
  1959 otevřena nová restaurace a jídelna s prodejnou polotovarů,
  1961 centrální výrobna RAJ
  1963 hotel Fojta přejmenován na Slunce


 • zajímavosti

  V srpnu 1937 v hotelu poobědval prezident republiky Dr. Edvard Beneš u příležitosti návštěvy Výstavy Slovácka.
  ocenění Dům roku 2003


 • vznik

  1578


 • stavební vývoj

  Z původní renesanční stavby je dochováno jen torzo. U domu bylo arkádové podloubí, podle vyobrazení z roku 1670 se jednalo o patrový dům se dvěma sedlovými střechami kolmými k průčelí se štítem s renesanční vykrajovanou atikou. Tuto střechu nahradila po požáru 1681 barokní mansardová střecha krytá šindelem,která tu byla ještě koncem 19. století. Roku 1864 byl dvůr opatřen arkádami, které zanikly při poslední přestavbě zázemí.
  K radikální rekonstrukci, kterou prováděl stavitel Alois Cvach, došlo v roce 1929. Mj. bylo upraveno průčelí a vybudována půdní vestavba hotelových pokojů, které se navenek projevují vikýři. Mimo to byl ve 20. století postupně zastavován dvůr různými přístavbami. Dále byl roku 1947 v přízemí vybudován bufet a cukrárna, roku 1960 přistavěno zázemí kuchyně ve dvoře a v letech 1980-1984 novostavba dvoupatrového zázemí na místě vyhořelého dvorního křídla.
  K poslední zásadní proměně budovy došlo při rekonsktruci v letech 2002–2003, kterou provedl poslední majitel areálu.


 • obrazy

  img0627.jpg img0673.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Antonín Butz
  Antonín Fojta
  Josef Fojta
  František Mildschuh
  (Jan Křtitel) Vilibald Mildschuh st.

  další významné osoby (2)...


 • objekty

  Mnich s legendou
  socha: Socha Padre Pia


 • události

  27. 6. 2003
  Otevření hotelu Slunce po rekonstukci 14. 8. 1998
  Slavnostní otevření opravené restaurace hotelu Fojta 22. 8. 1937
  Návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 18. 04. 2019

Hotel Fojta na Masarykově náměstí čp. 155 v 50. letech 20. století. (SOkA UH, Jan Rajzl)