Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 21, Jezuitská kolej

Jezuitská kolej


 • historický název

  Dům služeb, Stará kasárna

 • ulice

  Masarykovo náměstí 21

 • charakteristika

  areál rekonstruované budovy bývalé jezuitské koleje


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Jezuitský řád 1643-1773
  Rakouský stát 1774-1905
  Město Uherské Hradiště 1905-1949
  Čs. stát 1950-1990
  Město Uherské Hradiště 1991 - 

 • obyvatelé

  prostory a byty eráru a města 1776-1883
  od 1905 byty pro chudé, za 1. světové války 1914 tam drženi internovaní Rusíni, podezřelí ze špionáže, pak sloužila jako karanténa pro přicházející transporty polských uprchlíků
  po první světové válce tam částečně umísťovány tvořící se jednotky armády, definitivně tam vojsko umístěno v červnu 1921, do 30. let
  18.3.1939 obsazeno Němci (Staré kasárny upravovány na záložní nemocnici),

 • provozovny

  1958 Komunální služby zřídily v budově starých kasáren tzv. Dům služeb, v němž soustředily po městě rozptýlené provozovny, zprovozněn byl 4.1.1959,
  po 1990 provozovny soukromých živnostníků,
  komunitní kavárna Café 21,
  prodejna Naděje (otevřena 7. 12. 2015).

 • firmy a instituce

  prapor 81. Jihlavského pěšího pluku 1883-1905,
  Slovácké muzeum 1914–1918,
  sídlo městské aprovizace, která v roce 1915 tam zřídila prodejnu základních potravin fungující 2x týdně, uloženy tam městské zásoby obilí,
  útvary čs. armády (Stará Kasárna) 1919-1939,
  německá armáda (Memel Kaserne) 1939-1945,
  ONV Uherské Hradiště (zásobovací oddělení) 1945-1952,
  Komunální služby města Uherské Hradiště 1953-1960,
  Služby města Uherské Hradiště (s. p.) 1960-2002,
  městská policie, Region Slovácko,
  Město Uherské Hradiště - Městské informační centrum (od 30. 6. 2000),
  Informační centrum pro mládež (od 5. 4. 2001),
  stálá expozice města 2012-
  stálá expozice díla Joži Uprky 2012-
  Klub kultury 2012-


 • zajímavosti

  ocenění Dům roku 2012 za rekonstrukci budovy


 • vznik

  1662


 • stavební vývoj

  Stavba jezuitské koleje byla zahájena v roce 1654 na místě 36 žárovišť a domů měšťanů Václava Remera, Michala Zedníka, Petra Kosynusa, Floriána Piemonta, Daniele Roznara, Eliáše Meixnera, Anny Sotornice, Anny Mlynářské, Valenty Zednáře, Jiříka Fryštackého, Jana Zoufalého, Adama Ronovského, Petra Šenkýře, Jana Vatysty, Jakuba Střešňáka, Tomáše Češka, Mikuláše Ostrovského, Floriana Onětyckého a Floriana Potůčka, které vykoupilo město. Staviteli koleje byli Jan Blum a Blažej Khoffler. Stavba budovy koleje byla dokončena v roce 1658, interiérové práce nadále pokračovaly, a tak se do koleje nastěhovalo 19 příslušníků řádu (8 kněží, 4 magistři a 7 koadjutorů) teprve v dubnu roku 1662. Na tehdejší dobu se jednalo o monumentální stavbu dlouhou přibližně 85 metrů a vysokou 12 metrů. Kolej byla dvoupatrová s krátkými bočními křídly, v jejichž střední části, poněkud vysunuté, se počítalo se stavbou kostela. Zhoubný požár, který vypukl ve městě 23. 4. 1681, kolej poškodil. Také při výbuchu prachové Červené věže v roce 1695 objekt utrpěl. I přes finanční obtíže započali s opravou, v roce 1705 byla částečně obnovena střecha a příštího roku byla v koleji zřízena ústavní nemocnice.
  V následujících letech byly prováděny interiérové práce, z nichž vynikají klenuté prostory bytu rektora v prvním patře, dekorované barokním štukem. V roce 1756 byla střecha koleje pokryta novou krytinou.

  Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 objekt převzala armáda a zřídila v něm kasárna. Po roce 1905 byl objekt propůjčen městu, které v něm v roce 1914 otevřelo Slovácké muzeum. Po 4 letech objekt až do roku 1945 znovu využívala armáda, pak zde byly umístěny úřadovny okresního národního výboru, především oddělení poválečného zásobování. Od roku 1949 zde byly umístěny provozovny komunálního podniku, po roce 1950 došlo k menším stavebním úpravám.Jako „Dům služeb“ sloužil objekt až do roku 2010. Od devadesátých let 20. století sídlilo v objektu také městské informační centrum a městská policie. V letech 2011–2012 byl objekt rekonstruován.


 • obrazy

  img0068.jpg img0292.jpg img0583.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Farní kostel sv. Františka Xaverského
  Masarykovo náměstí Reduta
  U Reduty 256


 • významné osoby

  Josef Appel
  Georgius (Jiří) Crugerius (Kruger)
  Felix Kadlinský
  Vojtěch Martinides
  Stanislav Rapalius

  další významné osoby (1)...


 • události

  6. 6. 2016
  Znovuotevření Cafe 21 25. 5. 2002
  Slavnostní otevření Kolejního nádvoří po rekonstrukci 17. 5. 2001
  Otevření letního kina na nádvoří Jezuitské koleje 12. 7. 1994
  Otevření Klášterní vinárny a Klubu T. I. C. 26. 10. 1921
  Přemístění 27. pěšího pluku z Olomouce do Uherského Hradiště
  další události (6)...


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CpJ, RaB


Aktualizováno: 30. 10. 2020

Areál jezuitské koleje na vedutě města z roku 1670. (SM UH)