Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Františkánská, Havlíčkova 172, dům čp. 172

dům čp. 172


 • historický název

  velkoměšťanský a panský dům čp. 172

 • ulice

  Františkánská
  Havlíčkova

 • č. orientační/popisné

  172

 • charakteristika

  obytný dům s obchody


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1624 Jan Jakub Nedělkovský z Nedělky jej odkázal manželce Kateřině Kokorské z Kokor,
  1638 jej Nedělkovská, rozená Šárovcová z Šarova předala františkánům, kteří jej 1644 prodali Veronice Bítovské ze Slavíkovic na hradě Malenovicích,
  1679 zdědila dcera Zuzana Kateřina ze Zástřizl na Boskovicích a Malenovicích, od jejích dědiců 1691 koupil František Karel hrabě z Lichtenštejna, 1702 od jeho dědiců koupil vrchní výběrčí cla Leopold Caspart,
  1722–1743 Bartoloměj Zelnitius,
  1759–1776 dr.med. Šimon Stoklas,
  1829 Eleonora Šlechtová ze Všehrd a Josefina Klinkovská,
  1854 Eleonořin díl získala odevzdací listinou zem.soudu Josefa Bőhmová, rozená Klinkovská a znovu provdaná Pecháčková, obratem dům prodala hraběti Antonu Ledochowskému,
  1886 František a Matylda Bezděkovi, kteří si vzali 1896 půjčku, z níž zaplatili pohledávky a dědické podíly dědiců Ledochowských (12 dětí, z toho 9 nezletilých, a vdova Isabela,
  1927 Jan a Marie Vencálkovi,
  Družstvo Vkus, Veselí nad Moravou,

 • obyvatelé

  1857: úředník krajského soudu Josef Dorazil, krajský soudní rada Gustav Stellwag, rytíř von Carion,
  1869: Anton Franz Halka hrabě Ledochowski,
  1880: vrchní finanční rada a ředitel finančního okresu Josef Wolf, stolař František Sohar, švec Antonín Červinka, státní zástupce Edmund Ritter von Temnitschka, gymnasijní učitel Josef Strommer,
  1890: městský a praktický lékař Josef Fröhlich, finanční rada Otto Schmidt,
  1910: vinárník a restauratér František Bezděk, 1910–1950 finanční komisař Jan Vencálek,
  1945 zubní lékař Dr. Jaroslav Pernica,
  1946 akad. malíř Jindřich Mráček,
  akad. sochař Jiří Jaška, akad. malíř Vladislav Vaculka, akad. malířka a keramička Ida Vaculková,

 • provozovny

  restaurace-František Bezděk 1900–1912
  Josef Daňhel-prodej zlatého, stříbrného a optického zboží 1937–1944,
  Hugo Riesenfeld-obchod textilním a krátkým zbožím 1933-1940,
  Otakar Juřík-dámské krejčovství 1931–1953,
  Zdenka Nesvadbová-Navrátilová-výroba národních výšivek, svérázného dámského a dětského prádla a šatstva 1941–1944,
  asi 1943–1947 obchod družstva SLUM, od 1949 v jeho místnostech,
  Národohospodářské družstvo Slovač, s.r.o., zástupce v letech 1936-1947,
  Antonie Jarošová-tovární výroba dámských a dětských oděvů, vyšívaného prádla, národních krojů a vyšívaného zboží všeho druhu,
  zakázkové krejčovství Vkus do 1990, pak krejčovství Kohel a prodej konfekce a prádla Jestřabíková,
  od 1991 Oční optika,
  1991–1997 prodejna bylinných čajů MELISSA (PhMr. St. Kučera), po ní prodejna bytového textilu a doplňků,

 • firmy a instituce

  1947–1950 Zář, vydavatelské družstvo Brno, redakce Zemědělských novin a knihkupectví


 • stavební vývoj

  Už počátkem 19. století měl majitel domu právo průjezdu přes dvůr sousedního domu čp. 171, majitel hr. Ledochovski vlastnil oba domy a tím byly spojeny nejprve jako čp. 171/172, později jen čp. 172.
  Dům byl nově vystavěný jako dvoupatrový v roce 1854.
  1910 adaptace přízemního traktu do ulice Františkánské na byt o 2 pokojích, zvednutí střechy a nová vazba střechy na tomto traktu (stavitel Antonín Šupka),
  1913 připojení k městskému vodovodu a kanalizaci,
  1917 připojení prádelny,
  výklad 1926, obchodní místnosti pro hodináře Leo Seidelmanna 1928, adaptace přízemí 1938,
  1943 adaptace pro společnost Slum (stavitel Ladislav Šupka)


 • obrazy

  img0418.jpg img0384.jpg img0358.jpg img0322.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Dům choralistů
  Masarykovo náměstí 16(a)


 • významné osoby

  František Bezděk
  Anna Holle
  Jindřich Holle
  František Kožík
  Julie Ledóchowská

  další významné osoby (14)...


 • objekty

  Pamětní reliéf
  pamětní deska: Pamětní reliéf manželů Vaculkových


 • události

  15. 3. 1936
  Založeno národohospodářské družstvo "Slovač"


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 22. 05. 2020

Domy čp. 162 a 172 v Havlíčkově ulici ve 30. letech 20. stol. (SM UH)