Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Palackého náměstí 175, dům čp. 175

dům čp. 175


 • historický název

  svobodný dům čp. 175

 • ulice

  Palackého náměstí 175

 • charakteristika

  sídlo banky, dále obchody a kanceláře


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  1824–1831 Alois Karl,
  1831 Martin Zahradník, pak jeho potomci,
  1851 Wilhelm Schulz,
  1863 Bernard Winter,
  1904 Markus Adler, později Robert Adler,
  1947 Viktor Adler,
  1949–1950 Jaroslav a Ludmila Vycudilíkovi,

 • obyvatelé

  1824–1831 Med. Dr. Alois Karl, krajský fyzik,
  1857: Franz Denk, úřední sluha,
  od 1863 Bernard Winter, nájemce zemědělského hospodářství a hostince,
  1869: Leopold Taus, vlastník hospodářství,
  1890: nadučitel chlapecké školy Josef Woble,
  1910: majitelka dámského krejčovství Marie Knězková, advokáti Dr. Karl Scherer a Dr. Karel Trpík,

 • provozovny

  Františka Linková - obchod s vínem v sudech a zapečetěných lahvích, 1901–1905,
  Jiří Mukenšnabl (od 1902 Dvořák) - fotograf 1901–1903,
  Robert Adler - obchod smíšeným zbožím a prodej zbraní a střeliva 1918-1939, 1945–1946 národní správce Viktor Neusser, 1947 Viktor Adler, 1948–1949 Jaroslav Vycudilík, 1950 Kovomat,
  1949 prodejna Slovácká svépomoc, dílna krejčího Štěpána Říhy a ordinace zubařky Dr. Čenčíkové, místo ordinace v zadním traktu 1950–1985 čekárna ČSAD, 1985–? prodejna pečiva,
  1963–1987 prodejna potravin (samoobsluha),
  1995–2011 tržnice, poté tržnice jen ve dvoře,
  od února 2012 pobočka UniCredit Bank, v patře nadále obchody,


 • stavební vývoj

  Roku 1824 v hradební zahradě postavil stavitel Felix Tomášek domek o 5 obytných místnostech pro krajského fyzika (lékaře) Dr. Aloise Karla. K domku náležela zahrada se skleníkem a altánkem a malý domek o dvou místnostech v blízkosti kaple sv. Šebestiána, bývalá strážnice.
  Novostavba z roku 1873 podle plánů stavitele Petra Losertha, s fasádami upravenými v roce 1919 (drobné změny oproti historizujícímu staršímu stavu). Úpravy interiéru v letech 1924, 1943 a 1979.
  Dům představuje kvalitní architekturu z období historismu se zcela zlikvidovanými vnitřními konstrukcemi a novodobou přístavba. Doplňuje prostor náměstí a dojmově navozuje linii ukončení středověkého města v hradbách před Kunovickou bránou. Má klíčový urbanistický význam. Cenná dochovaná novorenesanční fasáda.
  Zničen radikální rekonstrukcí v roce 1982. Nedokončená přestavba a dostavba započata v roce 1989. Naprostá většina vodorovných vnitřních konstrukcí zanikla v průběhu nedokončené bezohledné rekonstrukce, z původní stavby dnes zůstalo v podstatě jen obvodové zdivo a krov se střešní krytinou.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  František Adler
  Ludvík Adler
  Richard Adler
  Robert Adler
  Viktor Adler

  další významné osoby (7)...


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 22. 05. 2020