Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Velehradská třída 247, dům čp. 247

dům čp. 247


 • ulice

  Velehradská třída 247

 • charakteristika

  původně bytový dům, nyní sídlo a provozy Oblastní Charity Uherské Hradiště


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Původně hradební zahrada parc. č. 117, která od roku 1839 i se zde stojícím seníkem patřila Josefu Fürnkranzovi, jenž ji 1858 prodal Františku Friedlovi. Počátkem devadesátých let 19. stol. parcelu získal Josef Schaniak, který zde v letech 1895-1896 postavil nájemní domy čp. 243-247 a prodal je novým majitelům.
  1896-1910 Rudolf Riedel, pak Karolína Riedlová,
  Dostálová Marie
  Dobročinný spolek Ludmila Uherské Hradiště 1934-1949
  Čs. stát 1950-1990
  Město Uherské Hradiště 1991-1992
  Spolek sv. Ludmila Uherské Hradiště 1992-2010
  Oblastní Charita Uherské Hradiště 2010-

 • obyvatelé

  1896-1910 kominík Rudolf Riedel, advokátní koncipient JUDr. Čeněk Chvojka,
  po 1910 Karolína Riedlová, profesor českého gymnázia Josef Plaček, úředník krajského soudu Antonín Schibl,
  vrchní dozorkyně zemské vychovatelny - do roku 1945 Anežka Kubíčková a po ní Marie Wildová, v patře do 1950 charitní ošetřovatelky nemocných sestry Kongregace sv. Kříže.
  nájemní dům 1950-1993

 • provozovny

  kominictví Rudolf Riedel 1896-1910, pak Jan Širůček do 1939,

 • firmy a instituce

  charitní dům a klauzura milosrdných sester sv. Kříže řádu sv. Františka 1934-1950,
  1950-? krajská úřadovna Čs. Červeného kříže,
  Oblastní Charita 1993-


 • vznik

  1895-1896


 • stavební vývoj

  Dům postaven stavitelem Josefem Schaniakem v letech 1895-1896 jako nájemní jednopatrový dům v řadové zástavbě, společně s domy čp. 243-246.
  V roce 1934 odprodán dobročinnému spolku Ludmila. V roce 1927 byla provedena přípojka vody a kanalizace a v roce 1956 generální oprava domu. V letech 1994-1995 úpravy pro potřeby Oblastní Charity Uherské Hradiště a v letech 1998-2001 dvorní přístavba.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 11. 1997
  Žehnání Charitního domu sv. Ludmily 17. 10. 1994
  Otevření charitní poradny


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 18. 09. 2018