Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Všehrdova 176, dům čp. 176

dům čp. 176


 • historický název

  Uherskohradišťská sladovna Zikmund a Alexander Fürstové - svobodný dům čp. 176

 • ulice

  Všehrdova 176

 • charakteristika

  obchodní budova, předtím areál sladovny


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  město Uherské Hradiště,
  1827 Felix Tomášek - majitel má za jemu prodané stavební místo platit městu roční činži 8 zl. vídeňských.
  1862 exekučně zcizeno pro Antona Galuska, který dům obratem prodal Pinkusu Kornfeldovi,
  1867-1931 Emanuel Fürst, později synové Zikmund a Alexander Fürstovi,
  1932-1950 Marie Zerzáňová,

 • obyvatelé

  ubytovna zaměstnanců sladovny 1870-1928

 • provozovny

  2015 Kadeřnické studio,
  pizzerie Tarra,

 • firmy a instituce

  1870-1928 sladovna firmy Emanuel Fürst a synové;
  Od roku 1933 žádala hostinská Vincencie Nedbalová z Kunovic o udělení hostinské koncese. Tu (pro odpor společenstva hostinských) získala až v září 1936, avšak s podmínkou, že žadatelka dům do konce roku 1937 přestaví na dvoupatrový. Splnění této podmínky však bylo nad finanční možnosti Vincencie Nedbalové, proto se vzápětí udělené koncese vzdala ve prospěch Arnošta Moudrého ze Strážnice. Ten ji ale ani nezačal provozovat, protože získal stavební místo pro vlastní hotel čp. 595. V březnu 1937 byla tak koncese udělena se stejnou podmínkou Františku Metelkovi a od listopadu 1938 zde začal fungovat hostinec. Po válce tu místo něj vznikla cukrárna U Kandrnálů. Majitelem byl Bohuslav Kandrnál, který se vyučil u Baltazara Perůtky a následně osamostatnil. V roce 1952 převedl cukrárnu na okresní komunální podnik, jenž ji přemístil do čp. 506 a přejmenoval na "Maryšu".


 • poznámka

  Sladovna se původně rozkládala na staveb. parc. 261. Po výkupu městem Uherské Hradiště byla rozparcelována na 21 částí, na nichž vznikly mimo dům čp. 176 další domy čp. 709, 506, 525, 178, 487, 567 a 595.


 • vznik

  před rokem 1771


 • stavební vývoj

  Původně městský svobodný dům, který před rokem 1827 přešel do soukromých rukou. V roce 1867 jej zakoupil Emanuel Fürst a v roce 1870 zde založil sladovnu.
  V roce 1872 (plány a jednání o povolení 1871) Emanuel Fürst nově vystavěl sušárnu sladu a obytný dům č. 176 zvětšil o jedno poschodí. Již tehdy tu byl také hostinec. Rozsáhlý komplex budov sladovny tvořil celý blok mezi dnešními ulicemi Všehrdovou, Malinovského a Dvořákovou. Na začátku 20. století byla firma známá pod názvem Uherskohradišťská sladovna Zikmund a Alexander Fürstové. V průběhu let byly ve sladovně provedeny další stavební úpravy a rozšířeno strojní zařízení firmy, např. v roce 1913 začala používat elektřinu k osvětlení i pohonu strojů. Zvláštní pozornosti se dostalo výstavbě zvláštního průčelí sladovny do Všehrdovy ulice, které svých charakterem odpovídalo protější budově Krajského soudu a které vytvářelo monumentální vstup do města.
  Sladovna produkovala své výrobky až do roku 1928, kdy byla zcela zničena rozsáhlým požárem, po němž již výroba nebyla obnovena, a podnik zanikl. Dne 31. ledna 1930 se městská rada usnesla zakoupit poškozenou Fürstovu sladovnu a rozparcelovat ji na stavební místa. Již na jaře roku 1930 byly objekty sladovny zbourány a na jejich místě vystavěny nové budovy, např. salon firmy Auto Praga a později městská spořitelna.
  Neshořelou část Fürstovy sladovny schopnou obývání koupila Marie Zerzáňová a částečně opravila. Městská rada přitom požadovala vystavění dvoupatrové budovy, architektonicky odpovídající okolí. Majitelka se snažila na tuto úpravu vydělat hostinskou koncesí, avšak to se nepodařilo, naopak východní část budovy u křižovatky byla zbořena.


 • obrazy

  img0238.jpg img0503.jpg img0662.jpg img0661.jpg img0660.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Autozávod Antonína Kellera
  Dvořákova 178 dům čp. 567
  Dvořákova 567 U Hejtmana Šarovce
  Dvořákova 595 dům čp. 709
  Náměstí Míru 709 Autosalon Keller čp. 567
  Palackého náměstí 567
  další stavby (5)...


 • významné osoby

  Alexander Fürst
  Emanuel Fürst
  Zikmund Fürst


 • události

  10. 4. 1928
  Požár sladovny 9/1914
  Příchod uprchlíků z Haliče 1870
  Založena sladovna Emanuela Fürsta


 • autor

  HoL, ČoJ


Aktualizováno: 22. 06. 2020

Vpravo část Zedníčkova pivovaru v Hradební ulici, v pozadí Fürstova sladovna. (SOkA UH, Sbírka foto)