Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

1. máje 55, Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55

Základní škola T. G. Masaryka Uherské Hradiště-Mařatice, 1. máje 55Aktualizováno: 07. 06. 2018

Národní škola v Mařaticích čp. 55 koncem padesátých let 20. století. (SOkA UH, fond ONV UH, inv. č. 1019, karton2001)