Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 249, starý měšťanský pivovar, obytná část

starý měšťanský pivovar, obytná část


 • historický název

  starý měšťanský pivovar, obytná část

 • ulice

  Masarykovo náměstí 249

 • charakteristika

  část původního měšťanského pivovaru čp. 16, ve 20. století sodovkárna firmy Králík


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1956

 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Původní celek s vedlejším domem v roce 1605 synové zemřelého Jana Sklenáře Václav a Mikuláš prodali své ovdovělé matce Anně. Ta se brzy znovu provdala za Michala Solicha, ale za několik let znovu ovdověla a v roce 1611 jí byl připsán dům s pivovarem a vším příslušenstvím. Po porážce protihabsburského převratu v roce 1621 tzv. Solichovský dům v ceně 2000 zl. připadl městu, které ho v roce 1628 prodalo za 500 zl. Pavlovi Moderovi, ale už bez pivovaru a sladovny které si ponechalo.
  V roce 1688 si město vybudovalo nový pivovar v Jarošově a tento starý přenechalo za 1000 zl. zdejšímu právovárečnému měšťanstvu.
  1871 byl pronajat Josefu Müllerovi a Eliáši Straussovi.
  Po vybudování nového pivovaru byly budovy rozděleny na dvě části a prodány soukromým majitelům,
  Dům č.p. 249 koupil nejprve stavitel Josef Schaniak (asi 1893–1905), později byl majitelem Rudolf Starý.
  Kolem roku 1910 dům koupili Jan Alois a Hedvika Králíkovi, posledním majitelem byl Zdeněk Králík.

 • obyvatelé

  1857 sládek Petr Šarapatka,
  1869–1880 nájemce Josef Müller,
  1869 pivovarský výčepní Jan Pipal,
  1890 zemský inženýr Karl Holl, obchodník Jan Čauka,
  1900 advokát Dr. Karl Scherer, obchodník střižním zbožím Wilhelm Kaan,

 • provozovny

  poč. 17. století–1882 pivovar,
  Luise Kaanová - obchod střižním zbožím 1900–1902,
  J. A. Králík - košíkářství 1912–1936, sodovkárna 1912–1942,
  Zdeněk Králík, destilace a výroba lihovin 1945–1948,
  Moravské lihovary a octárny národní podnik Brno, závod 6, 1948

 • firmy a instituce

  1945 redakce Nového Slova, od roku 1948 Svobodného slova


 • zajímavosti

  Známou značkou podniku J. A. Králíka byla limonáda „Jalka“.
  Aby majitel mohl uspokojit poptávku přibral si k podnikání ještě prodej minerálních vod a zpracování ovocných šťáv a konečně též palírnu a destilaci lihovin. Podnik od roku 1935 provozovala manželka zakladatele Hedvika Králíková a po ní od roku 1942 syn Zdeněk Králík, který zde vedle samotné výroby zavedl i obchod ovocnými šťávami a hroznovým vínem ve velkém.


 • vznik

  před rokem 1611


 • stavební vývoj

  Na počátku tvořil jeden celek s vedlejším domem čp. 15, kde je pivovar zmiňován již k roku 1611. Teprve odprodejem samotného domu bez pivovaru a sladovny v roce 1628 zůstal městu samostatný pivovar. Město si však vymínilo užívání spilky, tj. části pivovaru, kde probíhá kvašení piva, která se zřejmě nacházela pod prodaným domem, až do doby než si postaví novou.
  Původní budovy starého pivovaru čp. 16 byly v druhé polovině 19. století rozděleny na dvě částí a prodány soukromým majitelům. Před rokem 1900 došlo k přečíslování, přičemž přední část do náměstí dostala nové čp. 249 a zadní část do Hradební ulice čp. 250. Čp. 16 bylo pak přeneseno na část nového pivovaru v Hradební ulici, kolem roku 1947 se znovu vrátilo tomuto domu.
  V roce 1886 stavitel Josef Schaniak provedl určité adaptace, 1895 přistavěl jednopatrové dvorní křídlo s kancelářemi v přízemí a bytem v patře.


 • obrazy

  img0402.jpg img0490.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  starý měšťanský pivovar
  Hradební 250 Zedníčkův pivovar
  Hradební 16/248 Dům choralistů
  Masarykovo náměstí 16(a) velkoměšťanský dům čp. 15
  Masarykovo náměstí 15 dům čp. 253
  Poštovní 253
  další stavby (1)...


 • významné osoby

  Jan Alois Králík


 • autor

  HoL, CpJ


Aktualizováno: 12. 12. 2017

Domy čp. 14, 15 a 16 na Masarykově náměstí kolem roku 1900. (SM UH)