Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Solná Cesta, Židovský hřbitov

Židovský hřbitov


 • historický název

  Židovský hřbitov

 • ulice

  Solná Cesta

 • charakteristika

  hřbitov zbudovaný místní židovskou obcí, za 2. světové války zničený nacisty


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1941

 • území

  Sady

 • majitelé

  Židovská náboženská obec Uherské Hradiště
  Čs. stát


 • zajímavosti

  Zatravněná plocha bývalého židovského hřbitova je kulturní památkou.


 • vznik

  1881

 • současný stav

  Po válce nechalo město pozemek hřbitova upravit na park, v jehož spodní části byl umístěn památník. Z důvodu výstavby ulice Větrné byla část plochy bývalého hřbitova v polovině 80. let 20. století odstoupena a památník posunut.


 • stavební vývoj

  Pozemek v trati Špitálky zakoupila místní židovská obec roku 1879. Slavnostní zasvěcení hřbitova se konalo 31.3 1881. V dalších letech byla vystavěna cihelná ohradní zeď, obřadní síň s bytem hrobníka a márnicí. Roku 1917 byl hřbitov rozšířen na plochu 7123 m2. Ve večerních hodinách 22.6.1941 na impuls starosty města Thomase Flassaka zdemolovali místní nacisté hřbitov i s obřadní síní. Ohradní zdi byly následně rozbořeny, půda zorána a oseta obilím. Náhrobky byly roku 1943 rozprodány v dražbě.
  Po válce nechalo město Uherské Hradiště pozemek upravit na park, v jehož spodní části byl umístěn památník. Z důvodu výstavby komunikace do obytného souboru Uherské Hradiště-Východ byla část plochy v polovině osmdesátých let 20. století postoupen výstavbě.


 • prameny, literatura


 • stavby

  židovská obřadní síň
  Solná Cesta 43


 • významné osoby

  Thomas Flassak


 • objekty

  2. světová válka
  pomník: Památník zničeného židovského hřbitova


 • události

  22. 6. 1941
  Zničení židovské synagogy a hřbitova


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 04. 02. 2019