Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Prostřední, Zelný trh 40, Casino 40

Casino 40


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 40

 • ulice

  Prostřední
  Zelný trh

 • č. orientační/popisné

  40

 • charakteristika

  dům s obchody, restaurací a kasinem


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  V roce 1595 požářiště koupil Jiří Šmergl a vystavěl nový dům, ten pak držel Matěj Jičínský a po něm Jiří Piškula. V roce 1634 už byl znovu vyhořelý a od sirotků Piškulových ho odkoupil Bartoloměj Kalipivo, 1646 náležel italskému kupci Petru Speciarovi, jehož vdovu si roku 1651 vzal Petr Drštka. V letech 1663–1678 dům patřil radnímu Janu Bulinovi, pak jeho vdově Veruně. Roku 1725 ho svatbou s Janou Bulínovou získal Josef Hönig, od 1735 ho držel syn předchozí majitelky Josef Bulín. V roce 1803 dům koupil Ambrož Schaňák pro syna Donáta, 1810 ho zdědila vdova Anna Schaňáková, po níž ho od 1830 držela Josefa Fischerová a od 1843 Anton Fischer, který ho 1846 prodal Rupertu Aulichovi. Ten dům v roce 1849 převedl na svou dceru Henriettu, provdanou Haselbekovou, ta ho v roce 1870 prodala bratrovi Robertu Aulichovi. Další majitelé byli 1887 Vincencie Grigarová, 1895 Adolf Schindler, 1935 Berta a Zikmund Schindlerovi, pak Kateřina Seldová, Františka Winterová a Olga Taussová, Eva Drachmanová (roz. Taussová) a Vystěhovalecký fond, pak Helena Hrebenárová a Marie Kocábová,
  1951 stát

 • obyvatelé

  1849–1886 Henrietta Haselbeková (do 1866 s manželem Josefem Haselbekem, penzionovaným vojenským lékařem),
  1857–1880 hodinář František Montkowský,
  1869 mj. obchodník střižním zbožím Ignác Brauner,
  1880–1890 obchodník a majitel hospodářství Karl Winter,
  1890 obchodník Jakob Weissmann, krejčí Anton Kryška,
  1900 obchodník střižním zbožím Karl Hönig,
  1895–1940 obchodník Adolf Schindler a jeho syn Karel Schindler,

 • provozovny

  Adolf Schindler (majitel Karel Schindler) - obchod smíšeným zbožím 1910–1940,
  Anna Neradová - obchod hotovými oděvy, galanterním, koženým, pleteným a módním zbožím, klobouky, čepicemi, límci, kravatami, rukavicemi a jinými oděvními doplňky 1937–1949, pak OP Prostějov, 1950 Textilia,
  Ing. Evžen Erlebach - živnost fotografická 1941–1949, pak Chemodroga,
  1946–1949 sklad Otto Machálka, pak n.p. Fruta, 1950 sklad Stavebního kombinátu města, pak Sdruženého komunálního podniku,
  1964 prodejna kožešin a klobouků,
  od poloviny ledna 1998 restaurace Gyros,
  Koncem roku 2010 v nově vzniklé zastřešené pasáži otevřena kavárna, která je obrazně zasazena přímo do francouzského městečka Menton, v prvním patře nový středomořský Restaurant Le Nautic, několik salónků, v části přízemí do ulice květinářství a sport bar SYNOT TIP, v podkroví kasino.


 • vznik

  1895


 • stavební vývoj

  1895 přestavba domu do ulice a skladiště po straně dvora mezi přední a zadní budovou (vybourání kleneb, úprava uliční fasády a změny v dispozici - stavitel František Langer, Olomouc),
  1896 stavba prádelny ve dvoře (stavitel Peter Loserth),
  1906 změna průčelí zadního traktu ze Zelného trhu (stavitel Josef Schaniak),
  drobné adaptace 1919, 1931, 1937, přestavba dvorní přístavby 1934,
  po r. 2000 spojen s vedlejším domem čp. 39, jehož čp. bylo zrušeno


 • obrazy

  img0361.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  velkoměšťanský dům čp. 39
  Prostřední 39


 • významné osoby

  Anna Aulichová
  Mořic Josef Bulín
  Jiří Jakub Piškula
  Anna Piškulová
  Adolf Schindler

  další významné osoby (7)...


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 19. 09. 2018

Zadní trakty domů čp. 40, 39 a 35 na Zelném trhu v roce 1981. (SM UH)