Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí, Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří


 • historický název

  Kostel sv. Jiří

 • ulice

  Masarykovo náměstí

 • charakteristika

  Kostel sv. Jiří byl gotickou orientovanou trojlodní stavbou s nižšími bočními loděmi, polygonálním presbytářem s opěrnými pilíři a hranolovou, v horní části osmibokou věží v západním průčelí. Od 16. století do roku 1778 byl farním chrámem Uherského Hradiště.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1785

 • území

  Uherské Hradiště


 • zajímavosti

  První zmínka o kapli sv. Jiří stojící na ostrově, na kterém bylo založeno město Uh. Hradiště, je uvedena v listině Přemysla Otakara II. z roku 1257. Ostrov i kaple náležely velehradskému klášteru, patronátní právo ke kapli zůstalo klášteru. Roku 1290 byla kaple rozšířena přístavbou menší kaple sv. Anny, postavené nákladem Bočka z Kunštátu a jeho manželky Gertrudy.


 • stavební vývoj

  Kostel byl vybudován po polovině 15. století z původní, snad velkomoravské kaple, počátkem 16. století, v roce 1510, byl rozšířen přístavbou kůru. Měl 7 oltářů (sv. Jiří a sv. Trojice, Panny Marie, sv. Anny, sv. Kateřiny, Marie Magdaleny, sv. Petra a Pavla a sv. Barbory) a byly k němu přistavěny 2 kaple sv. Jiří a sv. Kříže. Stal se dominantou středověkého Hradiště, symbolem jeho hospodářského rozmachu i sebevědomí měšťanů.
  Při požáru v roce 1681 byl kostel téměř zničen a jeho obnova postupovala velmi pomalu. Teprve v roce 1721 byl obnoven chór se schody po obou stranách věže, na niž byla v roce 1722 upevněna báně s křížem, o rok později byla postavena sanktusová věžička. Presbytář byl šestiboký. Po obou stranách lodi byly situovány boční kaple, vpravo loretánská, která byla po zbourání kostela přenesena do jezuitského chrámu, vlevo rybářská kaple sv. Jiří, snad zbytek původní ostrovní kaple. Po obnově byl kostel v roce 1740 znovu vysvěcen. Obnova však nebyla provedena důkladně, za krátkou dobu byl kostel značně sešlý a v roce 1785 byl zbourán.


 • obrazy

  img0585.jpg img0068.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1943
  Stavba protileteckých krytů 1460
  Budování kostela sv. Jiří 30. 4. 1456
  Převedení platu z Popovic a Podolí na kostel sv. Jiří


 • archeologické výzkumy

  1943–1944 kostel sv. Jiří


 • autor

  RaB


Aktualizováno: 22. 11. 2017

Kostel sv. Jiří na vedutě města z roku 1670. (SM UH, inv. č. U 602)