Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Na Kopci, Kostel Narození Panny Marie v Sadech

Kostel Narození Panny Marie v Sadech


 • ulice

  Na Kopci

 • charakteristika

  Jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště, obdélnou sakristií na jižní straně kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí, stojící na návrší nad městskou částí Sady.


 • území

  Sady

 • majitelé

  farnost Uherské Hradiště-Sady


 • zajímavosti

  V roce 1937 amatérský archeolog Antoš Horsák prozkoumal sklepy pod starou kostnicí.


 • poznámka

  Kostel byl původně centrem kunovické farnosti až do počátku 16. století, kdy se v tomto prostoru konstituovala nová obec Derfle (Sady) a správu samotného kostela převzal luteránský duchovní. Teprve v roce 1634 byla pod patronací pánů z Lichtenštejna obnovena jak starobylá katolická farnost v Sadech, tak nová v Kunovicích při kostele sv. Petra a Pavla (svátek 29. června). Pro nedostatek kněží však byly obě farnosti spravovány jen jedním společným farářem. K sadskému farnímu obvodu patřily tehdy Mařatice, Míkovice, Jarošov, Podolí, Popovice a Vésky. Tato situace trvala až do roku 1753, kdy byla sadská farnost zrušena a sídlo farního úřadu přeneseno do Kunovic. V Sadech zůstal pouze lokální kaplan, který spravoval nejen Sady, ale i další obce s výjimkou Míkovic, které byly postoupeny ke Kunovicím.
  Za Josefa II. v roce 1784 se sadské lokální kaplanství změnilo na kuracii se samostatným duchovním správcem, v roce 1840 se z kurácie stala znovu plnohodnotná farnost, která působí na území města Uherského Hradiště dodnes. Výše zmíněné obce (Jarošov, Mařatice, Podolí a Popovice) však byly postupně vyfařeny, takže k roku 2012 farnost Uherské Hradiště-Sady tvoří pouze místní části Sady a Vésky.


 • vznik

  13. století


 • stavební vývoj

  V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován kostel, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou. Přípony jsou zdobeny tvářemi andělů.
  V 18. století byla chrámová loď barokizována. V roce 1876 kostel vyhořel a v následujícím roce znovu opraven. K dalším vnitřním úpravám došlo v roce 1893, kdy byl postaven nový pseudogotický oltář od Josefa Runfgeldiera z Tyrolska, zakoupeny sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého a položena nová dlažba. V roce 1895 bylo také v kostele objeveno původní gotické okno a v roce 1906 zde byly Matějem Strmiskou, varhanářem z Uh. Hradiště, instalovány nové varhany.
  Ve 30. letech 20. století byla postavena sakristie, zabudováno elektrické osvětlení, věž byla pokryta měděným plechem a střecha pálenou krytinou.
  V závěru 2. světové války byla věž kostela poškozena dělostřelbou, v roce 1946 byly provedeny stavební úpravy, při nichž vznikl nový boční vchod. Další opravy probíhaly v 50. letech 20. století.
  V roce 2004 bylo provedeno statické zajištění objektu, v dalších letech následovala sanace zdiva, oprava krovů a dokončeny vnitřní práce. V rámci restaurátorského průzkumu v roce 2004 byla objevena freska P. Marie s Ježíškem.


 • obrazy

  img0574.jpg img0083.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  hřbitov Uherské Hradiště-Sady
  Na Kopci Římskokatolická fara
  Solná Cesta 41


 • související odkazy

  Památkový katalog NPÚ - heslo kostel Narození P. Marie


 • autor

  RaB, CoJ


Aktualizováno: 24. 11. 2017

Kostel Narození Panny Marie v Sadech, 2013. (Město UH)