Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Prostřední 42, dům čp. 42

dům čp. 42


 • historický název

  velkoměšťanský dům čp. 42

 • ulice

  Prostřední 42

 • charakteristika

  obytný dům s obchody


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  V roce 1600 Pavel Špalek dům prodal radnímu písaři Janu Purkovi, který ho měl ho do roku 1607. Později dům zpustl a 1637 pusté místo koupil Jan Donedi a dům znovu vystavěl. V roce 1644 patřil Mikuláši Ránomoudrému a po něm důchodnímu písaři Jiřímu Hrachovi. Roku 1661 ho výměnou získalo město pro rozšíření bydlení velitele pevnosti knížete z Holštejna, čímž byl připojen k sousednímu čp. 43. Později obec pro ubytování velitelů zakoupila jiný dům a tyto byly v roce 1733 zase rozděleny a prodány. Oba koupil Jiří Sedláček a čp. 42 prodal Františku Lonskému.
  1790 Franz Venus, 1834 Anna Venusová,
  1841 Maxmilián Sponner, 1862 jeho děti Moritz, Marcellus a Max Sponnerovi, Marie Polášková, Martina Pousarová, Melanie Hampelová a Malvine Schubertová, Melánie Hamplová v letech 1868-1869 skoupila podíly ostatních, 1903 Josefina Hamplová, 1932 Valerie Štigmannová a Josefina Hamplová, 1943 František Hampl, 1945 národní správa - konfiskováno podle dek. 108/45 Josefině Hamplové, 1946 Desiderius Hampel a Adriana Rauschenberger, Budapest, 1947 další spoluvlastníci Hermina Hamplová z Uherského Ostrohu a František a Amalie Kawanovi ze Štýrského Hradce,
  1950 stát

 • obyvatelé

  1857 soudní úředník Josef Pousar s rodinou a jeho tchán Maxmilián Sponner,
  1869–1900 vdova po finančním radovi Melanie Hampelová s dětmi, pak její dcera Josefina,
  1869 řezník František Havelka,
  1880 soudní adjunkt Albert Stegmann, obchodník kůží Abraham Klein, obchodník oděvy Wilhelm Vojtěch,
  1890 pekař Jakob Schön, cukrář Ernst Waldek,
  1900 cukrář Jan Kupka,
  1900–1910 obchodník Ignác Thorž,
  1945–1951 Kristýna Severinová,

 • provozovny

  cukrářství Johann Kupka (1870), 1896–1901, pak vdova a dílovedoucí František Lang,
  Emma Weilová - prodej uzenin 1898–1899,
  Karolina Thoržová - prodej uzenin přes ulici 1899–1915,
  Alois Prillinger - řeznictví (dílovedoucí syn František) 1900–1901,
  František Severin - košikářství 1941–1944, pak Kristýna Severinová,
  Ignát Ziegler - výkroj kůží a obchod obuvnickými potřebami 1906–1912, Isidor Ziegler - výkroj kůže a prodej obuvnických a sedlářských potřeb 1912–1940,
  František Severin ml. - parní vulkanizace pneumatik 1932-?,
  Bedřich Veselský - vulkanizérství 1945–1950, pak Obnova
  Václav Brabec - obchod elektrotechnickými a fotografickými potřebami a gramofony 1940–1950, pak Kovoslužba
  od 60. let 20. stol. prodej sudového vína, v 80. letech název U Pramene,
  od 90. let prodej zmrzliny a rychlého občerstvení Hladové okno


 • stavební vývoj

  po zpustnutí vystavěn 1637,
  1661–1733 spojen s vedlejším domem,
  drobné úpravy 1926, 1932, 1936,


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  dům čp. 43
  Prostřední 43


 • významné osoby

  Jan Purek


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 21. 05. 2020