Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Tyršovo náměstí 440, Veslařský klub Moravia z. s., Uherské Hradiště

Veslařský klub Moravia z. s., Uherské Hradiště


 • historický název

  Veslařský klub

 • ulice

  Tyršovo náměstí 440

 • charakteristika

  objekt veslařského klubu s loděnicí


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  Město Uherské Hradiště do 1929,
  Český veslařský klub Uherské Hradiště 1929-1949,
  Čs. obec sokolská Praha 1949-1957 (převedeno podle zák. č.187/1949 Sb.),
  Čs. svaz tělesné výchovy Praha 1957-1990,
  Veslařský klub Moravia z. s., Uherské Hradiště,

 • provozovny

  František Krajča - prodej cukrovinek, sodovek, sifonů a piva v lahvích 1934-1936, navíc mléka, sýrů, uzenin 1936-1944?


 • vznik

  1927

 • současný stav

  po celkové úpravě


 • stavební vývoj

  Asi po roce 1864 byla na tomto místě postavena budova veslařského spolku (Ruderverein Moravia). O jejím vzhledu nemáme žádný doklad, ale poloha je zachycena na plánku z roku 1886, kdy spolek žádal o povolení stavby nového "lodního domu". Zatímco stará budova ležela šikmo k břehu Moravy, nová byla postavena rovnoběžně s nábřežím, a to podle plánu stavitele Karla Traunera. Na počátku 20. století činnost spolku stagnovala a budova chátrala, až v roce 1905 mu město vypovědělo nájem pozemku a nařídilo budovu odklidit. V následujícím roce se spolek Moravia rozpadl, ale na jeho činnost navázal v roce 1904 vytvořený Český sportovní klub, který roku 1907 požádal město o propůjčení místa, které Ruderverein vyklidil, následujícího roku však svou žádost stáhl a zakoupil si pozemek za gymnáziem. Téhož roku ale část členů sportovního klubu vystoupila a založila Český veslařský klub, který získal pozemek se zdemolovaným pavilónem po Rudervereinu a již v červnu 1908 zde otevřel novou přízemní budovu podle plánů stavitele Josefa Schaniaka. Za dobu první světové války klubovna a loděnice utrpěly natolik, že hrozily zřícením, takže se členové usnesli místo oprav postavit budovu novou. Město klubu odprodalo část dosud pronajatého pozemku, v roce 1927 byla klubovna přestavěna a dostala čp. 440 (kolaudován Městským úřadem v Uherském Hradišti 30.6.1927 pod č. 4371/27). Klubovna pak byla v roce 1938 rozšířena další přístavbou a celkově adaptována v roce 1940.


 • obrazy

  img0494.jpg img0240.jpg img0236.jpg img0641.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  7. 2. 1908
  Založení Českého veslařského klubu


 • autor

  CoJ, CpJ


Aktualizováno: 11. 01. 2019

Budova českého veslařského klubu kolem roku 1910. (SOkA UH, Jan Rajzl)