Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

J. E. Purkyně 50, Bývalá cytologická laboratoř a zubní ordinace Uherskohradišťské nemocnice

Bývalá cytologická laboratoř a zubní ordinace Uherskohradišťské nemocnice


 • historický název

  Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště

 • ulice

  J. E. Purkyně 50

 • charakteristika

  starý objekt bývalého vojenského sanitního tábora v areálu Uherskohradišťské nemocnice


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  C. a k. vojenský erár 1916-1918,
  Čs. stát 1918-1923,
  Země moravskoslezská 1924-1945,
  Zemský národní výbor v Brně 1945-1948,
  Čs. stát-ONV Uherské Hradiště 1949-1990,
  Český stát-Okresní úřad Uherské Hradiště 1991-2002,
  Zlínský kraj Zlín, od 1.1.2003

 • provozovny

  cytologická laboratoř,
  zubní ordinace,

 • firmy a instituce

  Vojenský sanitní tábor s infekční nemocnicí 1916-1919,
  Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště 1921-1947,
  Oblastní nemocnice Uherské Hradiště 1949-1951,
  Nemocnice s poliklinikou Okresního ústavu národního zdraví v Uherském Hradišti 1952-1953,
  Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště 1953-1986,
  Nemocnice s poliklinikou Okresního ústavu národního zdraví v Uherském Hradišti 1986-1991,
  Nemocnice s poliklinikou p. o., Uherské Hradiště 1992- 2005,
  Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, od roku 2005,
  Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, p. o., náhradní provoz v letech 2017-2018,


 • vznik

  1916


 • stavební vývoj

  Objekt je součástí starého vojenského sanitního tábora, vybudovaného v letech 1914-1918 v trati Stonky a poté Moravské zemské vychovatelny. V roce 1953 do tohoto a sousedního domku byla umístěna Střední zdravotnická škola v Uherském Hradišti, proto domky mimořádně dostaly vlastní čísla popisná, která sem byla přenesena ze zbořených domů čp. 49 a čp. 50 z Protzkarovy ulice. Po zrušení Střední zdravotnické školy v roce 1986 objekty znovu připadly zdejší nemocnici.


 • stavby

  Bývalé ředitelství Uherskohradišťské nemocnice
  J. E. Purkyně 49 Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
  J. E. Purkyně 365


 • školy

  Zdravotnická škola Uherské Hradiště
  Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště, Purkyňova 49


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 06. 01. 2018