Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

J. E. Purkyně 366, Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště

Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště


 • historický název

  Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště

 • ulice

  J. E. Purkyně 366

 • charakteristika

  část původního vojenského sanitního tábora v trati Stonky sloužící jako vychovatelna chlapců


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1951

 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  c. a k. vojenský erár 1916-1918,
  Čs. stát 1918-1923,
  Země moravskoslezská 1924-1945,
  Zemský národní výbor v Brně 1945-1948,
  Čs. stát-ONV Uherské Hradiště 1949-1951,

 • firmy a instituce

  Vojenský sanitní tábor s infekční nemocnicí 1916-1919,
  Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště 1921-1947,

 • jiné využití

  tábor pro odsun německého obyvatelstva z okresu Uherské Hradiště 1945-1946,


 • vznik

  1916


 • stavební vývoj

  Na naléhání vojenské správy byl v letech 1914-1918 v Uherském Hradišti vybudován v prostorách pozemkové tratě Stonky za železniční tratí vojenský sanitní tábor s infekční nemocnicí. Významnou roli v rozhodování sehrála skutečnost, že zdejší městská nemocnice nevyhovovala soudobým potřebám a již delší dobu se jednalo o vybudování nové nemocnice v tomto okresním a krajském městě. Vybudovaný areál se sestával z rozsáhlého souboru dřevěných pavilonů, zděného pavilonu pro chirurgii a infekční nemoci, vrátnice, pomocných hospodářských budov a vodárenské věže, tvořící výškovou dominantu nemocničního areálu. Po válce byla v roce 1921 z Brna do bývalého sanitního tábora přestěhována Moravská zemská vychovatelna a současně zahájeno jednání o využití části pro zemskou nemocnici. Jednání byla úspěšná, a tak od roku 1924 zde vznikly dva samostatné subjekty, z nichž nemocnice obdržela čp. 365 (administrativní budova) a zemská vychovatelna čp. 366.
  Poté co byla zemská vychovatelna v Uherském Hradiště zrušena, byly obě části před rokem 1952 opět spojeny, respektive zdejší část připojena k sousední nemocnici. Touto změnou mj. zaniklo zdejší číslo popisné, které bylo uvolněno pro jinou budovu. Za zmínku také stojí, že zdejší areál v roce 1945 sloužil jako soustřeďovací tábor pro odsun německého obyvatelstva z okresu Uherské Hradiště.


 • obrazy

  img0632.jpg img0631.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
  J. E. Purkyně 365


 • školy

  Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště


 • události

  1921
  Přeložení Moravské zemské vychovatelny z Brna do Uherského Hradiště


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 05. 01. 2018

Pohled na zemskou vychovatelnu ve dvacátých létech. (nemocnice)