Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

J. E. Purkyně 365, Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště

Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště


 • historický název

  Zemská nemocnice Uheské Hradiště

 • ulice

  J. E. Purkyně 365

 • charakteristika

  nemocniční areál se soustavou zdravotnických, technických, provozních a obytných objektů v trati Stonky


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  c. a k. vojenský erár 1916–1918,
  Československý stát 1918–1923,
  Země moravskoslezská 1924–1945,
  Zemský národní výbor v Brně 1945–1948,
  Československý stát-ONV Uherské Hradiště 1949–1990,
  Český stát-Okresní úřad Uherské Hradiště 1991–2002,
  Zlínský kraj, od 1.1.2003.

 • firmy a instituce

  Vojenský sanitní tábor s infekční nemocnicí 1916–1923,
  Zemská nemocnice Uherské Hradiště 1924–1948,
  Oblastní nemocnice Uherské Hradiště 1949–1951,
  Nemocnice s poliklinikou Okresního ústavu národního zdraví v Uherském Hradišti 1952–1991,
  Nemocnice s poliklinikou p. o., Uherské Hradiště 1992– 2005,
  Uherskohradišťská nemocnice a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště, od roku 2005,
  Zvláštní škola Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, 1963–2000,
  Mateřská škola Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, 1963–2000,


 • zajímavosti

  Od roku 1990 působí v nemocnici nemocniční kaplan z řad členů zdejšího františkánského řádu.
  Nová budova interny se stala Stavbou roku Zlínského kraje za rok 2018.


 • poznámka

  Seznam ředitelů nemocnice:
  MUDr. František Kudláč 1934–1950
  MUDr. František Valina 1950–1960
  MUDr. Emanuel Tihon 1960–1961
  MUDr. Miroslav Sklenář 1961–1977
  MUDr. Zdeněk Pavlík, CSc. 1977–1980
  MUDr. Arnošt Grossert 1980–1982
  MUDr. František Stružka 1982–1984
  MUDr. Jiří Šercl 1984–1989
  MUDr. Antonín Karásek st. 1989–1990
  MUDr. Zdeněk Hlobil 1990
  MUDr. Jiří Lapčík 1990
  MUDr. Vladimír Čech 1991–1994
  RNDr. Ing. Miroslav Rössler 1995–2004
  MUDr. Antonín Karásek ml. 2005–2009
  MUDr. Petr Sládek 2009–

  Seznam ředitelů OÚNZ:
  MUDr. Prokop Hluštík 1952–1953
  MUDr. Karel Leitgeb 1953–1977
  MSDr. Jaroslav Houdek 1977–1983
  MUDr. Vlastimil Lapčík 1983–1991


 • stavební vývoj

  Zemská nemocnice v Uherském Hradišti byla vyčleněna z bývalého vojenského sanitního tábora k 15. 1. 1924, kdy také obdržela čp. 365. I když zde mezitím proběhla řada stavebních úprav, základním nemocničním prostorem při vzniku zůstávaly hlavní chirurgický a pomocný chirurgický pavilon, kde bylo v roce 1925 vedle chirurgie zřízeno i oddělení pro choroby vnitřní a infekční. Teprve roce 1928 byla postavena nová rozsáhlá budova interny, kde vedle internistů mělo po určitou dobu sídlo oční oddělení. Pro pacienty s infekčními nemocemi byly pak ještě vybudovány dva samostatné dřevěné infekční pavilony. Areál nemocnice pak doplňovala vrátnice s přijímací kanceláří, sousední administrativní budova s ředitelstvím, prosektura s nemocniční kaplí, centrální rentgen, sluneční lázně, byt ředitele, dům sester sv. Kříže, skladiště, kuchyně s prádelnou a čtyři starší obytné pavilony, vyčleněné z bývalého sanitního tábora pro ubytování zaměstnanců.
  V roce 1931 byl vypracován první plán stavebního rozvoje nemocnice, který však ve své většině nebyl realizován. Realizovanými stavbami byla výstavba tzv. infekčního pavilonu a ústřední kotelny v letech 1933–1937.
  Po významných politických změnách v letech 1948–1951 byla zdejší nemocnice od 1. 1. 1951 začleněna pod nově vzniklý Okresní ústav národního zdraví Uherské Hradiště, který sdružoval všechny okresní a obvodní zdravotnické organizace a zařízení. Současně byla k nemocnici připojena i původní část areálu vojenského sanitního tábora, respektive zemské vychovatelny.
  Průběžně byly tyto dřevěné baráky využívány jak pro nemocniční účely (např. umístění částí oddělení očního, otorhinolaryngologického (ORL), gynekologicko-porodnického, vnitřního), tak účely hospodářské (kuchyně, sklady atd.).
  Rekonstrukce a úpravy většiny objektů v padesátých a šedesátých létech však nemohly vyústit v trvalejší řešení stavebního a provozního stavu nemocnice. Proto již v roce 1963 bylo rozhodnuto vypracovat nový generální projekt postupné dostavby nemocnice. Tohoto úkolu se celkem zdárně zhostila firma Stavoprojekt Jihlava, která v roce 1965 předložila urbanisticko-architektonickou studii, počítající s ústředním nemocničním monoblokem s vazbami na okolní objekty, určených k rekonstrukci. Z celkového moderního a kvalitního investičního záměru však byla v dalším desetiletí realizována jen stavba nové kotelny s příslušenstvím v roce 1970, kterou tvořila úpravna vody, palivové hospodářství, samostatná trafostanice, přečerpávací stanice, garáže a část inženýrských sítí. Jako samostatné objekty pak vyrostly radioisotopické pracoviště (1968–1970), pavilon pro oddělení plicní a respirační (1975) a budova nové interny (1984).
  Devadesátá léta 20. století znamenala pro nemocnici vedle významných organizačních změn rozsáhlou inovaci zařízení a vybavování jednotlivých oddělení novými diagnostickými a léčebnými přístroji. Rychlejší rozvoj poněkud zbrzdila jen povodeň v roce 1997. Škody tehdy přesáhly 40 milionů korun, ale díky darům od organizací, drobných dárců a s příspěvkem státu nemocnice poměrně brzy zvládla problémy s evakuací pacientů i s poškozením budov a jejich vybavení. Po roce 2000 došlo i ke stavebně-technickému rozvoji nemocnice, jenž přestavovalo především dokončení generální opravy „skleňáku“ v roce 2004 a otevření nového porodnicko-gynekologického pavilonu v roce 2008. Radikální změnou však byla teprve nová celková urbanistická koncepce Uherskohradišťské nemocnice, kterou připravila projektová organizace GG Archico pro Zlínský kraj v roce 2008. Uvedená studie přinesla zásadní soustředění zdravotnických provozů do zdravotnického komplexu, tvořeného centrálním objektem a nejbližšími budovami s relativně krátkými docházkovými vzdálenostmi, přičemž zohlednila i stávající situaci areálu. Současně bylo také navrženo nové kvalitní dopravní spojení pro vozidla a pěší z ulice J. E. Purkyně. Vlastní realizace záměru pak byla rozvržena do dvou etap a svěřena podnikům Geosan group a. s., Kolín a Zlínstav a. s., Zlín.
  Rok 2014 bylo možno považovat v dějinách Uherskohradišťské nemocnice za jeden z přelomových, neboť v něm byla dokončena první etapa celkové přestavby. Pozornost v ní byla věnována především přechodu ze systému pavilónového uspořádání odborných zdravotnických pracovišť v oblasti chirurgie na centrální uspořádání a vybudován jednotný lůžkový fond v novém centrálním objektu, který byl slavnostně otevřen 10.10.2014. Tomu byla přizpůsobena infrastruktura včetně nové dopravní dispozice. Tato stavba se stala největší investicí do zdravotnictví za posledních 10 let v rámci Zlínského kraje. Z hlediska finančního bylo 410 milionů korun proinvestováno do stavby a další desítky milionů do vybavení přístroji a inventářem. Po vymístění pavilonů chirurgie, urologie, ortopedie, traumatologie a dalších byla východní část areálu izolována a byly zahájeny projekční práce na aktualizaci generelu nemocnice pro druhou etapu přestavby. Ta obsahovala výstavbu nového (již třetího) objektu interny v letech 2017–2019 v částce 358 milionů korun, kde bylo též umístěno dětské oddělení a dětská jednotka intenzivní péče (JIP).
  V listopadu 2018 bylo dokončeno rozšíření vstupu do centrálního pavilonu v hodnotě 22,5 milionu korun a vytvoření nového parku v okolí. V téže době byl zbořen bývalý ortopedický a traumatologický pavilon č. 7.


 • soubory ke stažení

  Přehled a využití nejvýznamnějších budov nemocnice.pdf [84.5 kB]
  Přehled nejvýznamnějších budov nemocnice a průběh jejich využití.

 • Seznam objektů v areálu nemocnice kolem roku 2010.pdf [222 kB]
  Seznam objektů nacházejících se v areálu nemocnice kolem roku 2010 k příslušnému plánu budov.

 • Situační plán objektů v areálu nemocnice kolem roku 2010.pdf [741 kB]
  Situační plán objektů v areálu nemocnice kolem roku 2010.


 • obrazy

  img0497.jpg img0496.jpg img0633.jpg img0630.jpg img0631.jpg img0634.jpg img0635.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Moravská zemská vychovatelna Uherské Hradiště
  J. E. Purkyně 366
  dočasně vyčleněná část areálu
  Bývalá cytologická laboratoř a zubní ordinace Uherskohradišťské nemocnice
  J. E. Purkyně 50
  dočasně vyčleněná budova se samostatným číslem popisným
  Bývalé ředitelství Uherskohradišťské nemocnice
  J. E. Purkyně 49
  dočasně vyčleněná budovy se samostatným číslem popisným
  Studio Dekor s. r. o.
  J. E. Purkyně 366
  vyčleněná budova z areálu se samostatných číslem popisným
  panelový dům čp. 1018
  J. E. Purkyně 1018
  obytný dům se samostatným číslem popisným

  další stavby (3)...


 • školy

  Mateřská škola Uherské Hradiště, Purkyňova 365
  Zvláštní škola Uherské Hradiště, Purkyňova 365


 • významné osoby

  Josef Bartek
  Jaroslav Bašus
  Mojmír Dufek
  Dagmar Hamadová
  Ludvík Havlásek

  další významné osoby (35)...


 • objekty

  MUDr. Jan Vignati
  socha: Busta MUDr. Jana Vignatiho


 • události

  21. 3. 2016
  Otevření zrekonstruované budovy biochemie 7/2001
  Slavnostní otevření stravovacího pavilonu v nemocnici 10. 7. 1997
  Stoletá povodeň ve městě 6/1992
  Zahájil provoz první počítačový tomograf v nemocnici 21. 1. 1992
  Zahájení činnosti dialyzačního střediska
  další události (8)...


 • související odkazy

  Uherskohradišťská nemocnice a. s.


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 03. 11. 2020

Budova chirurgie na počátku 20. let 20. století. (SOkA UH, Jan Rajzl)