Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Solná Cesta 41, Římskokatolická fara

Římskokatolická fara


 • historický název

  fara

 • ulice

  Solná Cesta 41

 • charakteristika

  sídlo farního úřadu


 • území

  Sady

 • majitelé

  Římskokatolická farnost Uherské Hradiště-Sady

 • firmy a instituce

  Farní úřad Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště-Sady


 • poznámka

  Podrobný přehled a životopisné údaje o zdejších kněžích podává citovaná literatura.


 • vznik

  1920

 • současný stav

  V dobrém stavu po rekunstrukci v roce 2008.


 • stavební vývoj

  Nejstarší zmínka o faře pochází ze 17. století, kdy zde stála přízemní klenutá budova. V roce 1804 zde byla postavena nová budova, opět jen přízemní s tlustými zdmi, avšak neklenutá. Velké povodně na Olšavě z roku 1910 a 1919 však objekt silně poškodily, stěny byly mokré a na oknech i na vysoké střeše se podepisovala značná sešlost. Okresní politická správa v Uherském Hradišti se proto v roce 1920 spolu s farními obcemi Sady, Jarošov, Mařatice a Vésky rozhodla vybudovat faru zcela novou. Základy této stavby byly posunuty o čtyři metry dozadu oproti původní stavební čáře a tím se narovnala zatáčka zdejší silnice. Jednopatrová budova pak byla postavena za sumu 180 000 korun. Součástí objektu byly i hospodářské chlévy, které zůstaly nedotčeny, neboť byly vystavěny po požáru v roce 1876 a byly v dobrém stavu. Přibyl však nově vyhloubený sklep, neboť dosavadní budova podsklepení neměla. Farnost do té doby využívala nedaleký sklep, který zůstal pod zbořeným domkem čp. 43 (dnes sklep místních zahrádkářů).
  Důkladné opravy a kompletní renovace se farní budova dočkala v roce 2008.


 • soubory ke stažení

  Seznam duchovních správců farnosti Uherské Hradiště-Sady.pdf [223 kB]
  Seznam duchovních správců působících ve farnosti Uherské Hradiště-Sady.


 • obrazy

  img0644.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel Narození Panny Marie v Sadech
  Na Kopci hřbitov Uherské Hradiště-Sady
  Na Kopci


 • významné osoby

  František Bršlica


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 13. 01. 2018

Budova fary v Sadech. (ČoJ)