Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Solná Cesta 43, židovská obřadní síň

židovská obřadní síň


 • historický název

  židovská obřadní síň

 • ulice

  Solná Cesta 43

 • charakteristika

  obřadní síň na židovském hřbitově s bytem hrobníka a márnicí po stranách


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1941

 • území

  Sady

 • majitelé

  Židovská náboženská obec Uherské Hradiště

 • obyvatelé

  Isidor Silberfeld


 • vznik

  po roce 1881


 • stavební vývoj

  Po otevření židovského hřbitova v roce 1881 byla kolem něj vystavěna cihelná ohradní zeď a při vstupu od silnici síň s bytem pro hrobníka a márnicí po stranách (vždy o dvou místnostech). Budova obdržela číslo popisné 43 po zbořeném domku v centru obce.
  Obřadní síň byla cihlová, symbolicky řešená stavba s odstupňovaným novogotickým štítem jako hlavním motivem středové osy. Okna a dveře zakončoval lomený oblouk. Vnitřní stěny interiéru byly opatřeny malovanou výzdobou s hebrejskými liturgickými texty.
  V roce 1941 byl objekt poničen spolu se hřbitovem, který byl v dalším roce srovnán se zemí. Zbytky stavby obřadní síně byly definitivně rozebrány 19.3.1949 svazáckou brigádou. Číslo popisné bylo později přeneseno na novostavbu rodinného domku.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Židovský hřbitov
  Solná Cesta


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 21. 03. 2018