Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Družstevní 167, Hotel Koníček

Hotel Koníček


 • historický název

  provozovna firmy T. a J. Hrček et Ed. Neugebauer

 • ulice

  Družstevní 167

 • charakteristika

  hotel upravený z bývalého hospodářského dvora městského velkostatku


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  Cisterciácký klášter Velehrad,
  měšťané Uherského Hradiště,
  farnost Uherské Hradiště asi 1618-1678,
  město Uherské Hradiště,
  Jakub Jakšík, 30. 12. 1867,
  bratři Leopold a Salomon Tassovi,
  Jan a Klára Hrčkovi, Tomáš a Marie Hrčkovi, Eduard a Rozálie Neugebauerovi 1872-1892 (Na základě kupní smlouvy z 6. 12. 1872 odprodali bratři Leopold a Salomon Tassovi 1/3 pro Jana a Kláru Hrčkovi, 1/3 pro Tomáše a Marii Hrčkovi a 1/3 pro Eduarda a Rozálii Hrčkovi.),
  dědicové Jana Hrčka st. a Eduarda Neugebauera nejst. 1892-2003,
  firma HAL-KON, s. r. o. od roku 2003,

 • provozovny

  hospodářský dvůr farnosti Uherské Hradiště 17. století,
  hospodářský dvůr velkostatku města Uherské Hradiště v 17.-19. století,
  Drobné zboží Jihlava (prodej hřbitovních váz, mís a křížků) v 2. pol. 20. století,
  Slovácké konzervárny a lihovary Uherské Hradiště (sklady) v 2. pol. 20. století,

 • firmy a instituce

  karosárna T. a J. Hrček et Ed. Neugebauer 1873-1932,
  Hotel Koníček od roku 2006,


 • zajímavosti

  Dům roku 2005


 • poznámka

  stavba obdržela číslo popisné až po roce 1872.


 • vznik

  16. století


 • stavební vývoj

  Původní poplužní dvůr v Mařaticích existoval již v době, kdy obec ještě patřila cisterciáckému klášteru. V 16. století se dostal do rukou uherskohradišťských měšťanů a po porážce stavovského povstání se dvůr s půllánem (tzv. Farka) stal součástí Kulíškovy nadace pro vydržování mařatické farnosti. Podle městského urbáře z roku 1678 však byl dvůr hradišťskými děkany zanedbáván, proto se jej ujal městský velkostatek. Po parcelaci pozemků dvora v roce 1785 byla zřejmě zdejší budova využita pro skladování kontribučenského obilí.
  Kolem roku 1850 se objekt dostal do soukromých rukou a následně v roce 1872 jej zakoupili Tomáš Hrček, Jan Hrček a Eduard Neugebauer, kteří zde začali od následujícího roku s výrobou kočárů, po 1. světové válce automobilových karosérii. Specialitou podniku, který zanikl v roce 1932 v důsledku tehdejší hospodářské krize, byly pohřební a hasicí vozy. S přechodem do soukromých rukou dostala také budova samostatné číslo popisné.
  Po 2. světové válce roku 1948 vznikl na původní stavební parcele č. 82 ještě další dům čp. 422 (st. parc. 82/2) a vyčleněny jako samostatné objekty domy čp. 452 (st. parc. 82/4) a čp. 453 (82/5), obývané vesměs příslušníky rodiny. Hlavní hospodářská budova pak chátrala, v roce 2002 na ní spadla střecha, která zavalila i stáj za domem. Dne 20. 8. 2003 byl proto dům odprodán manželům Vlastimilu a Daně Koníčkovým z Popovic, kteří v letech 2004-2006 provedli náročnou rekonstrukci objektu. Celá nadzemní část byla zbořena, původní sklep byl zpevněn novou betonovou skořepinou a nad ním vybudován hotel, zvednutý na dvě patra (patro a podkroví). V dalších letech byly vykoupeny sousední domy s pozemky, které byly kdysi součástí dvora, a areál rozšířen o vnitřní parkoviště.


 • obrazy

  img0679.jpg img0680.jpg img0676.jpg img0677.jpg img0678.jpg img0743.jpg img0744.jpg img0745.jpg img0746.jpg img0747.jpg img0748.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  dům čp. 452
  Družstevní 452 dům čp. 453
  Družstevní 453 dům čp. 442
  Družstevní 442


 • významné osoby

  František Hrček
  Tomáš Hrček
  Jan Hrček ml.
  Jan Hrček st.
  Eduard Neugebauer nejst.

  další významné osoby (1)...


 • události

  1872
  Založení firmy T. a J. Hrček a Ed. Neugebauer v Mařaticích


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 93


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 01. 2019

Hotel Koníček po rekonstrukci. (Hotel Koníček)