Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 856, dům čp. 856

dům čp. 856


 • historický název

  vinohradní domek se sklepem

 • ulice

  Vinohradská 856

 • charakteristika

  rodinný dům s historickým sklepem


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1723-1740 majitel achtlu vinohradu Řehoř Fousek (Fúsek),
  1740-1753 majitel achtlu vinohradu Johana Štylerová, roz. Fousková,
  1753-1773 majitel achtlu vinohradu Jan Lapčík,

  1773-1811 a) majitel půlachtlu Kateřina Kaňovská, roz. Vlachynská,
  1811-1832 a) majitel půlachtlu Kateřina Kaňovská ml. z Kněžpole,

  1773-1798 b) majitel půlachtlu Ignác Hájek z Mařatic,
  1798-1811 b) majitel půlachtlu František Kaňovský z Kněžpole,
  1811-1827 b) majitel půlachtlu, lisovny a sklepa Viktorie Jakšíková, roz. Kaňovská, z Kněžpole,
  1827-1832 b) majitel půlachtlu, lisovny a sklepa František Molič z Uherského Hradiště čp. 9 (14),

  1832-1842 František Molič z Uherského Hradiště čp. 9 (14),
  1842-1861 manželé Matěj a Anna Mikšovi z Uherského Hradiště,
  1861-1868 Johana Prillingerová, roz. Mikšová,
  1868-1906 Alois Prillinger z Uherského Hradiště,
  1906-1924 vnuci Aloise Prillingera,
  1924-1934 Marie Halíková z Prahy,
  1934-1963 manželé Karel a Marie Vlachynští,
  od roku 1963 Vojtěch a Růžena Štěrbovi,


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dlouhá hora.


 • vznik

  před rokem 1811

 • současný stav

  Dům, postavený na sklepě, má nízkou sedlovou střechu hloubkově orientovanou ke komunikaci, k cestě se obrací svým zadním štítovým průčelím. Jsou zde garážová vrata a nalevo od nich v patře lodžie.
  Průčelí má členěna typovými výplněmi, dřevěné prvky jsou kontrastně tmavě natřeny. K potoku se obrací podivuhodným průčelím, zčásti v obytném patře proskleným. Obytné podkroví má lodžii se zábradlím kovovým se svislými prvky. Štít je v horní části obedněný.
  Před vstupem do sklepa se nachází představba novodobého předsklepí, která je plochostropá. Na ně navazuje vstupní šíje do sklepa s cihelnou valenou klenbou, hloubkově orientovanou ke komunikaci a k potoku. Za ní vlastní je sklep užší než šíje před ním. Má cihelnou valenou klenbou s patami zdi z kamene. V čelní zadní zdi je nika půlkruhově zakončená. Proti ostatním relativně je sklep malý, poměrně však hluboký, a pokračuje až za komunikaci.


 • stavební vývoj

  Lisovna a sklep vznikl před rokem 1811. Podle kresby ve vlastnictví majitele zde stál před přestavbou přízemní nadsklepní dům se vstupem do sklepa a po levé straně s okénkem. Stavba měla sedlovou střechu hloubkově orientovanou se svisle bedněným laťovaným štítem, dole pilovitě ukončeným. Představba předprostoru předsklepí a nad ní v patře pokoj se sociálním zařízením bylo realizováno podle návrhu z roku 1969, přístavba domu pak v roce 1984.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Alois Prillinger
  Johana Prillingerová


 • související odkazy

  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 1066


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 09. 2018