Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 251, Straussův sklep čp. 251

Straussův sklep čp. 251


 • historický název

  Straussův sklep čp. 251

 • ulice

  Vinohradská 251

 • charakteristika

  sklep s nadzemní budovou s doškovou střechou


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  po roce 1950

 • území

  Mařatice

 • majitelé

  čtvrt (dva achtle) vinohradu mezi Janem Pechem a Mužíkovským (dříve fol. 287)
  1723-1762 Františka Černá, roz. Kopinská,
  1762-1772 Ignác Morávek,
  1772-1787 vdova Anna Morávková,

  dva achtle vinohradu se sklepem a lisovnou
  1787-1788 Aois Morávek,
  1788-1806 Augustin Pražák st.,
  1806-1839 Augustin Pražák ml.,
  1839-1866 František Mildschuh a dědicové,
  1866 Růžena Hutulová, roz. Mildschuhová,
  1866-1868 Jan Hutula z Uherského Ostrohu,
  1868-1899 JUDr. Alois Pražák,
  1899-1941 Josef a Marie Straussovi,

 • provozovny

  Josef Strauss, hostinská a výčepnická živnost od 21.6.1901 do roku 1941,


 • poznámka

  Stavba byla postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  před rokem 1787


 • stavební vývoj

  Objekty manžely Syrovými (Stavebně historický průzkum Mařatice) nebyly zpracovány. První zmínka o sklepě pochází z roku 1787, z roku 1806 i o lisovně. Stavba v souvislosti s otevřením výčepnické živnosti na počátku 20. století získala popisné číslo a nové číslo stavební parcely (st. parc. 449). Dle dobové fotografie se jednalo o jednoduchou stavbu, krytou došky. V druhé polovině 20. století byla zřejmě zbořena a nahrazena novostavou z konce 20. století čp. 1469.


 • obrazy

  img0492.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  dům čp. 1469
  Vinohradská 1469


 • významné osoby

  František Mildschuh
  Alois Pražák
  Augustin Pražák
  Augustin Pražák
  Josef Strauss


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 30. 08. 2018

Vinný sklep „U Štrausů“ v Mařaticích. (SOkA UH, Jan Rajzl)