Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vinohradská 247, Vinný sklep U Lisu čp. 247

Vinný sklep U Lisu čp. 247


 • historický název

  Vyhlídův sklep

 • ulice

  Vinohradská 247

 • charakteristika

  samostatná mohutná budova s vinohradním sklepem na okraji mařatických vinohradů


 • území

  Mařatice

 • majitelé

  1713 majitel vinohradu František Weninger, varhaník farního kostela sv. Jiří, po jeho smrti vdova Sibyla Weningerová,
  1727-1759 majitel půl achtle vinohradu, sklepa a boudy manželé Sibyla a Karel Wolgartovi,
  1759-1766 majitel vinohradu, sklepa a boudy František Preitschaft,
  1766-1807 majitel půl achtlu vinohradu se sklepem a příslušenstvím vdova Johana Rösnerová, roz. Preitschaftová, a dědicové,
  1807-1829 majitel půl achtle vinohradu, sklepa a lisovny magistrátní rada František Holl,
  1829-1864 Antonín Malošík z Uherského Hradiště čp. 2,
  1864-1866 v zástavě Terezie Králíkové z Uherského Hradiště čp. 123,
  1866-1878 major v. v. František, rytíř z Coll, Uherské Hradiště,
  1878-1891 Jan Müller, Uherské Hradiště čp. 134,
  1891-1925 Anna Müllerová, roz. Weinerová, Uherské Hradiště čp. 134,
  1925-1957 Hildegarda Vyhlídová, roz. Müllerová,
  1957-1988 JUDr. František Vyhlíd,


 • zajímavosti

  V domě je malá rodinná vinárna, která vítá své návštěvníky při vstupu do mařatických vinohradů.


 • poznámka

  Stavba je postavena v chráněné vinohradní oblasti Dolní hora.


 • vznik

  před 1746

 • současný stav

  Vinařský sklep je samostatnou mohutnou budovou v řadové zástavbě ve svahu na okraji mařatických vinohradů. Do průčelí fronty domu jsou v přízemí prolomena dvě obdélníková okna, krytá novodobou ozdobnou mříží, a široká dvoukřídlá vstupní vrata s oválným větracím otvorem nad nimi. První patro je opticky členěno čtyřmi plasticky naznačenými sloupy, mezi nimiž jsou umístěna tři okna, opatřená dřevěnými okenicemi. Střecha nad středovým oknem jej obloukovitě vyzvednuta a pod ní umístěn trojúhelníkový reliéfní motiv. Tyto stavební detaily jsou jedinou výtvarnou ozdobou.
  Barokní nadsklepní dům využívaný jako vinárna je jednou z nejhodnotnějších staveb dochovaných v areálu mařatským měšťanských sklepů a vinohradních domů.


 • stavební vývoj

  První písemná zmínka o sklepě a boudě pochází z roku 1746. Stavba z 18. století je vybudována z pálených cihel, střecha je valbová, přikrytá nespalnou krytinou. Vertikální členění sleduje dvě podlaží, přízemí je vlastním vstupem do sklepa, kde byly uloženy sudy s vínem, patro má obytný charakter. V polovině osmdesátých let 20. století byla stavba ve velmi zanedbaném stavu, k náročná oprava pak byla zahájena v roce 1989 novým majitelem Petrem Vyhlídem. Při rekonstrukci byla stavba bohužel zbavena řady autentických detailů a porušen rozvrh hlavního průčelí. Nešťastným rozhodnutím bylo též vystavení hodnotného lisu povětrnostním vlivům.


 • obrazy

  img0849.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Holl
  František Vyhlíd


 • související odkazy

  Památkový katalog - město Uherské Hradiště
  Stavebně historický průzkum Mařatice - identifikace 55


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 23. 08. 2018

Vinný sklep U Lisu čp. 247 v Mařaticích. (SOkA UH)